• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Всичко за украинските бежанци на ukraine.gov.bg

  Posted by Bulgaria for Ukraine on September 29, 2022
  0

  Сайтът ukraine.gov.bg ще продължи активно да съдейства и да бъде в помощ на украинците и членовете на техните семейства, получили временна закрила, убежище или международна закрила в България.

  Тук, те ще могат изцяло да се информират за правата и възможностите които им предоставя българската държава за да се чувстват пълноценни граждани.

  Чрез  ukraine.gov.bg украинските граждани под временна закрила ще намерят практическа помощ и съвети за начините, документите и реда по който магат да получат подходящо настаняване или средства за настаняване, да намерят медицинска помощ, какъв е достъпа им до образование, как да кандидатстват и да получават социални помощи.

  На ukraine.gov.bg ще бъдат обявявани свободните работни места и улеснените процедури които държавата предоставя на украинските граждани получили временна закрила да се включат на пазара на труда или да добият професионална квалификация.

  На ukraine.gov.bg ще се публикуват и своевременно ще се актуализират всички данни за броя на украинските граждани в страната и съответните общини, както и за възможностите за настаняване в областни, общински и ведомствени сгради, общежития и помещения, които са свободни и не са почивни бази.

  Тук ще бъде публикувана и информация относно хуманитарни акции, набиране на доброволци, помощ от работодатели и бизнес, актуални подпомагащи кампании.

  Важни връзки:

  Държавна агенция за бежанците – тел. +359 876 388 427 или +359 876 388 437. , https://www.aref.government.bg/en

  Национално бюро за правна помощ – тел. 0700 18 250 https://mjs.bg/home/index/7fad28f3-f00e-4d7a-86c3-a570762aca1e

  Министерство на образованието и науката –

  тел .0800 16 111,  https://mon.bg/bg/

  Агенция по заетостта – тел. 980 87 19, az@az.government.bg, https://www.az.government.bg

  Горещи линии за психологическа помощ –

  0893 631 573 – Бургас

  0800 16 793 – Пловдив

  0882 247 454 – Велико Търново

  0877 566 696 – Варна

  0877 183 133 – София

  042/210-089 – Стара Загора

  Гореща линия за медицинска и здравна грижа – help@redcross.bg

  Гореща линия за правна помощ – refunit@bghelsinki.org

  Compare Listings