• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Нов специализиран софтуер подпомага обработването на данните по хуманитарните програми за разселени лица от Украйна

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 5, 2022
  0

   

  В Министерството на туризма се интегрира специализирана софтуерна програма, с помощта на която драстично ще се намали времето за обработването и проверката на документите при кандидатстването по хуманитарните програми за разселени лица от Украйна.

  До момента огромният обем от информация, подаден от хотелиери и институции, се обработваше ръчно. Автоматизираната проверка и обработка на предоставените от различните институции данни ще отнема вече минути вместо дни на служителите на министерството и ще подпомогне по-бързото и регулярно изплащане на забавени суми на хотелиерите. 

  Изпълнението на програмите е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър на местата за подслон, Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите. 

  През настоящата седмица ще се финализират плащанията за отчетните периоди за месеците юни, юли и август. Започва работа по първата част на хуманитарната програма с разглеждане на актуализирани данни, подадени от местата за настаняване.

  Министерството на туризма вече се ангажира да направи всичко възможно като организация, за да се изплащат суми на хотелиерите всяка седмица или поне няколко пъти в месеца, но до момента всички проверки ставаха ръчно от ограничен брой служители, на които отнемаха седмици и десетки часове. Новият софтуер ще минимизира човешкия фактор, грешките и субективизма и ще донесе пълна прозрачност на процеса.

  Compare Listings