• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  ВАЖНО: Украинските граждани с временна закрила да следят здравноосигурителния си статус

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 27, 2022
  0

  Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани.

  Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже са покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила.

  За лица под 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

  Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се и които не се осигуряват по трудов или граждански договор, е 28,40 лева месечно. Тези лица трябва да подадат декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите.

  Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения. Например здравната вноска за месец октомври 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 ноември 2022 г.

  Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

  Украинските граждани могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

  Внасянето на здравните осигуровки може да стане в салоните за обслужване на НАП с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали, по банков път, с пощенски запис или по електронен път.

  Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

  Compare Listings