• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Промени в Програмата за настаняване на украинските бежанци след 1 ноември

  Posted by Bulgaria for Ukraine on November 1, 2022
  0

  Помощта за гражданите от Украйна, потърсили временна закрила в България, продължава чрез настаняването им в държавни и общински бази. Осигурява се 15-дневен срок, до средата на месец ноември, в рамките на който всички нуждаещи се от подкрепа за настаняване украински граждани, потърсили временна закрила у нас, ще могат да се настанят в подходящи бази.  За целта служебният кабинет прие промени в Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

  Съгласно промените, срокът на действие на програмата се удължава до 15.11.2022 г. при действащите в момента финансови параметри на помощта за нощувка и изхранване или за нощувка без изхранване, като в удължения период на действие ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази.

  С това правителствено решение България се придържа към преобладаващата практика в страните от Европейския съюз, където настаняването в хотели е временна мярка, която към момента е преустановена.

  Над половин милиард лева са общо разходите досега в помощ на търсещите закрила украински граждани в България, като 200 млн. лв. са за сметка на държавния бюджет и около 300 млн. лв. са по линия на преструктурирани европейски програми и фондове.

  Днешното правителствено решение предвижда също за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. настаняването по Програмата да се извършва, както следва:

  • Лицата с временна закрила, които се ползват от Програмата към 31.10.2022 г. /нощувка с изхранване или само нощувка без изхранване/, могат да се преместват в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. само в обектите за подслон, вписани в Регистъра на местата за подслон, насочени от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213/03.10.2022 г. на министър-председателя;
  • Лицата, получили временна закрила след 31.10.2022 г., се настаняват само в обектите за подслон, вписани в Регистъра на местата за подслон, насочени от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213/03.10.2022 г. на министър-председателя.

  Декларациите дали обектът участва в програмата с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. ще се подават по нов начин – чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg.

  Въвежда се и допълнителна верификация за вида на предоставяната услуга (настаняване с изхранване на обща цена или само настаняване). За целта всички участвали в Програмата лица се задължават в срок до 22.11.2022 г. да подадат чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адресhttps://edelivery.egov.bg. , подписана с КЕП декларация дали за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. обектът е участвал в програмата с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване.

  Compare Listings