• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Служебното правителство отпусна още 6,7 млн. лева за хуманитарната програма в помощ на украинските бежанци

  Posted by Bulgaria for Ukraine on November 9, 2022
  0

  Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“. Правителството одобри също допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата. Плащането по настоящето Решение на Министерски съвет е в общ размер на 6 729 939,80 лв., съгласно приложения Списък № 11, неразделна част от проекта на Решение.

  С приемането на настоящия проект на акт ще бъде дадена възможност да бъде одобрена и изплатена помощ по общо 300 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 507 519 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода, обхващащ времето от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

  Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

  Compare Listings