• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Как да получа международна закрила в Република България

  Публикувано от България за Украйна На 28 февруари 2022 г
  0

  Ако напускате Украйна във връзка в военния конфликт и търсите международна закрила от Република България, трябва да посетите един от центровете на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) или да заявите това пред друг държавен орган. В София международна закрила може да поискате в Регистрационно-приемателния център на адрес кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A.

  Молбата за предоставяне на закрила се подава в писмено, като при необходимост Република България осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа лични данни и конкретното искане към Република България. След като подадете молба за международна закрила, ще бъдете регистриран в
  регистрационно-приемателен център на ДАБ. Ще трябва да предоставите биографични данни, да бъдете фотографиран и да Ви бъдат взети пръстови отпечатъци.

  Ако притежавате документи за самоличност, те ще бъдат задържани и съхранени в Държавната агенция за бежанците до приключване на производството с влязло в сила решение. Ще получите регистрационна карта, която удостоверява, че сте в производство по международна закрила, и която трябва да носите постоянно у себе си.

  Родителите, които придружават в България малолетното си дете, могат да поискат закрила за детето със своята молба. Производството за международна закрила започва с регистрирането на молбата. След регистрирането ще бъде определена дата за интервю, за което ще получите покана.

  Интервюто е най-важната възможност да бъде обоснована молбата Ви. То се провежда на заявен Вас език, или на език, за който може да се смята, че владеете.

  Производството за предоставяне на международна закрила продължава четири месеца, с възможност за удължаване до шест месеца, като до приключването му с влязло в сила решение имате право да останете на територията на България.

  Ако разполагате със средства, след подаване на декларация можете да получите разрешение за настаняване на избран от Вас адрес, като сам осигурявате своите лични и битови потребности.

  За периода от регистрация на молбата за закрила до приключване на производството за международна закрила сте здравно осигурен по реда за български граждани. След приключване на производството, лицата с предоставена международна закрила поемат заплащането на здравно осигурителните си вноски.

  Кандидатите за закрила имат право на достъп до пазара на труда още по време на производството, в случай, че то не приключи до 3 месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини.

  Последни новини

  Крайният срок за Програмата за хуманитарна помощ...

  апр. 29, 2024 09:01
  С Решение на Министерския съвет № 297 от 26 април 2024 г. продължителността на Програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила през
  Прочетете още

  Удължаване на срока на временната защита…

  фев. 10, 2024 19:21
  Удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. „След влизането в сила на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на временния
  Прочетете още

  Удължаване на програмата за хуманитарна помощ...

  ян. 03, 2024 12:16
  Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в т
  Прочетете още

  Важна информация

  ное. 17, 2023 08:45
  Продължавайки съвместните си усилия за защита на интересите на украинските граждани и осигуряване на устойчива подкрепа в правната рамка, споделяме напомняне относно условията
  Прочетете още

  Правителството удължава срока на сегашния...

  септ. 29, 2023 10:01
  Правителството удължава срока на действащата Програма за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до декември
  Прочетете още

  Сравнете обяви