• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Каква закрила мога да получа в Република България?

  Публикувано от България за Украйна На 28 февруари 2022 г
  0

  Международна закрила: Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут.

  За да подадете молба за предоставяне на международна закрила в Република България трябва да се намирате на територията на Република България. Молбата можете да подадете пред длъжностните лица на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) или пред друг български държавен орган, който ще я препрати на ДАБ при МС.

  За да бъде регистрирана Вашата молба за предоставяне на международна закрила и да бъде образувано производство е необходимо да се явите лично в един от следните Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС:

  • Регистрационен и приемен център София
               Адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А
  • Регистрационно-приемателен център в с. Баня
              Адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, кв. Минерални бани №17
  • Регистрационно-приемателен център – Харманли
               Адрес: Харманли, жк Дружба № 23

  Вашата молба за предоставяне на международна закрила следва да бъде в писмена форма и да съдържа Вашите лични данни, конкретното искане към Република България и координати за обратна връзка с Вас.

  По време на регистрацията Ви като лице, търсещо международна закрила в Република България ще бъдете фотографиран и ще Ви бъдат взети пръстови отпечатъци. По време на регистрацията ще Ви бъде предоставена подробна информация за правата и задълженията Ви по време на производството за предоставяне на международна закрила. След регистрация ще Ви бъде издадена регистрационна карта, която трябва да носите постоянно у себе си до приключване на производството.

  Ако сте родител и придружавате в Република България вашето ненавършило 18-годишна възраст дете, Вие можете да поискате закрила и за него. В този случай при явяването Ви в териториалното поделение детето/децата следва да бъдат с Вас.

  Ако сте непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, можете да подадете молба за предоставяне на международна закрила от собствено име. В такъв случай ще Ви бъде назначен представител от Националното бюро за правна помощ, който ще Ви представлява по време на производството за международна закрила.

  По време на производството може да бъдете настанен в Регистрационно-приемателен център на ДАБ при МС или на избран от Вас адрес, в случай че разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности.

  До приключване на производството за предоставяне на международна закрила Вие сте здравно осигурен при условията и по реда за българските граждани. След приключване на производството, лицата с предоставена международна закрила поемат заплащането на здравно осигурителните си вноски.

  В случай, че производството за предоставяне на международна закрила не приключи в срок от 3 месеца от подаване на молбата Ви по независещи от Вас причини, Вие имате право на достъп до пазара на труда.

  След предоставяне на международна закрила имате право на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

  Допълнителна информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС, на следния e-mail: sar@saref.government.bg или телефон: +359 876 388 427 или +359 876 388 437.

  Статут на бежанец се предоставя на чужденец, който поради страх от преследване въз основа на раса, религия, националност, политически убеждения
  или принадлежността към социална група е извън страната на произход и поради тези причини не може или не желае да се възползва
  защита на тази държава или да се върне в нея.

  Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за статут на бежанец и който не може или не желае да получи
  закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства – смъртно наказание, екзекуция,
  изтезание, нечовешко или унизително отношение, заплахи за живота поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен или вътрешен
  конфликт.

  Последни новини

  Важна информация

  19 юни 2024 г. 08:45 ч
  Продължавайки съвместните си усилия за защита на интересите на украинските граждани и осигуряване на устойчива подкрепа в правната рамка, споделяме напомняне относно условията
  Прочетете още

  Полезна информация за украинските граждани ще...

  05 юли 2024 г. 07:29 ч
  В резултат на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. и Решение № 67 от 01.02.2024 г. за утвърждаване на образец
  Прочетете още

  Крайният срок за Програмата за хуманитарна помощ...

  апр. 29, 2024 09:01
  С Решение на Министерския съвет № 297 от 26 април 2024 г. продължителността на Програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила през
  Прочетете още

  Удължаване на срока на временната защита…

  фев. 10, 2024 19:21
  Удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. „След влизането в сила на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на временния
  Прочетете още

  Удължаване на програмата за хуманитарна помощ...

  ян. 03, 2024 12:16
  Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в т
  Прочетете още

  Сравнете обяви