• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Трафик на хора: важна информация за украинските граждани, търсещи закрила в България

  Публикувано от България за Украйна На 15 март 2022 г
  0

  Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

  Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

  Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

  • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
  • насилствен/принудителен труд;
  • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
  • отнемане на органи;
  • просия и други принудителни престъпни дейности.

  В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

  За какво да внимавате:

  • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
  • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
  • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
  • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
  • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.

  В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

  • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
  • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
  • Национална гореща линия за борба с трафика на хора (Фондация Кампания A21): 0800 20 100
  • Гореща телефонна линия (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“): 0700 17 670
  • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111
  • Гореща линия за жертви на насилие (Фондация Асоциация Анимус): 080018676; (+35929817686)

  Потърсете повече информация за трафика на хора на www.antitraffic.government.bg

  Последни новини

  Крайният срок за Програмата за хуманитарна помощ...

  апр. 29, 2024 09:01
  С Решение на Министерския съвет № 297 от 26 април 2024 г. продължителността на Програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила през
  Прочетете още

  Удължаване на срока на временната защита…

  фев. 10, 2024 19:21
  Удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. „След влизането в сила на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на временния
  Прочетете още

  Удължаване на програмата за хуманитарна помощ...

  ян. 03, 2024 12:16
  Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в т
  Прочетете още

  Важна информация

  ное. 17, 2023 08:45
  Продължавайки съвместните си усилия за защита на интересите на украинските граждани и осигуряване на устойчива подкрепа в правната рамка, споделяме напомняне относно условията
  Прочетете още

  Правителството удължава срока на сегашния...

  септ. 29, 2023 10:01
  Правителството удължава срока на действащата Програма за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до декември
  Прочетете още

  Сравнете обяви