• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Информация за приети заявления и отпуснати еднократни помощи на разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила за периода от 24.02.2022 г. до 20.04.2022 г.

  Публикувано от България за Украйна На 20 април 2022 г
  0

  На лицата с временна закрила може да се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане до петкратния размер на гарантирания минимален доход, тоест до 375 лева.

  Помощта се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец в ДСП по адрес на местопребиваването им с приложени за справка:

  • „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“;
  • документа за самоличност от Украйна;
  • „Адресна карта на чужденец“, издадена от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или хотела, в който е отседнало лицето.

  При преценка на правото за отпускане на социални помощи се извършва социална анкета, при която се констатират всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, имотно състояние и други. Лицата, ползващи се от временна закрила следва да предоставят тази информация на социалните работници по време на извършване на социалната анкета. Ако разполагат с документи, които имат отношение към преценката, също следва да ги представят за справка, без да се изисква прилагането им.

  Изплащането на отпусната социална помощ на лицата с предоставена временна закрила може да бъде осъществено касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово, ако разполагат с лична платежна сметка, открита в българска банка. Желаният начин за изплащане на помощта се посочва в заявлението-декларация.

  До 20.04.2022 г. включително в ДСП на територията на цялата страна са приети общо 12 888 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила. Отпуснати са 8 030 бр. еднократни помощи.

  За периода от 24.02.2022 до 20.04.2022:

  • Брой приети заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна закрила – 12 888
  • Брой издадени заповеди за отпускане на помощта на лица с предоставена временна закрила – 8 030
  • Брой издадени заповеди за отказ за отпускане на помощта на лица с предоставена временна закрила – 48
  • Брой заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна закрила, които са в процес на обработка – 4 810

  Последни новини

  Важна информация

  19 юни 2024 г. 08:45 ч
  Продължавайки съвместните си усилия за защита на интересите на украинските граждани и осигуряване на устойчива подкрепа в правната рамка, споделяме напомняне относно условията ...
  Прочетете още

  Полезна информация за украинските граждани с...

  05 юли 2024 г. 07:29 ч
  В резултат на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. и Решение № 67 от 01.02.2024 г. за утвърждаване на образец ...
  Прочетете още

  Крайният срок за Програмата за хуманитарна помощ...

  апр. 29, 2024 09:01
  С Решение на Министерския съвет № 297 от 26 април 2024 г. продължителността на Програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила през ...
  Прочетете още

  Удължаване на срока на временната защита...

  фев. 10, 2024 19:21
  Удължаване на срока на временната закрила до 04.03.2025 г. „След влизането в сила на Решение № 54 от 25.01.2024 г. на Министерския съвет за удължаване на временния ...
  Прочетете още

  Удължаване на програмата за хуманитарна помощ...

  ян. 03, 2024 12:16
  Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в т ...
  Прочетете още

  Сравнете обяви