• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Как и защо да попълните правителствения въпросник за вашето преместване?

  Публикувано от България за Украйна На 24 май 2022 г
  0

  Всеки, който желае да продължи да получава подслон от държавата, трябва да попълни правителствения въпросник най-късно до 27 майВъпросникът ще послужи на Националния щаб за изготвянето на детайлен логистичен план и предварително разписание за транспортирането на хора под временна закрила. Ако някой, който до момента се е възползвал от хуманитарната програма, не желае повече да я ползва и не желае да бъде преместен, има право на свои разноски да избере къде да се подслони. Вече немалък брой хора избраха да останат при роднини и близки, или на квартира. За всеки, който желае да бъде подслонен от държавата обаче, попълването на въпросника е задължително! Само след като попълните анкетата, може получите новия си адрес до 48 часа преди преместването.

  От правителствения щаб молят и тези, които имат временна закрила, но нямат нужда от държавно настаняване, също да подадат своите данни, за да знае щабът кои хора имат нужда от помощ и само към тях да насочи ресурсите и усилията си.

  Важно!
  Получаваме сигнали за редица фалшиви формуляри, публикувани в Google, Facebook и други социални мрежи. Единствената платформа който има право да събира лични данни и това ще стигне до правителството е следното: https://survey.ukraine.gov.bg/

  Всяко лице регистрирано с временна закрила, което е на възраст 14 или повече навършени години, има предварително създаден потребителски акаунт в приложението. Достъпът до него се осъществява с автоматично-генерирано уникално потребителско име и първоначална парола за достъп.

  1. Потребителско име

  Потребителското е формирано като e-mail адрес и се състои от 10-цифрения ЛНЧ на лицето по регистрационна карта за временна закрила, към който е добавен суфикс @ukraine.gov.bg беше добавено.

  Проба:
  ХХХХХХХХХХ@ukraine.gov.bg

  Пример:
  Ако ЛНЧ-то ви е 7000123456, то потребителското ви име е: 7000123456@ukraine.gov.bg

  Важно !!!
  НЕ използвайте личните си e-mail адреси за потребителско име за вход - те не са приложими, тъй като вашите акаунти са създадени с автоматично-генерирани потребителски имена, които следват формата описан по-горе в т.1.

  Примери за неправилно въведени потребителски имена:
  7000123456
  ааааа@gmail.com

  2. Първоначална парола

  Първоначалната паролата е съставена от рождената дата на лицето, което ще попълва анкетата, и се попълва във формат:
  ГГГГ-ММ-ДД
  (4 цифри на година, тире, 2 цифри на месец, тире, 2 цифри на ден от месеца)

  Например, ако сте родени на 3 юни 1987 г., въведете следната парола: 1987-06-03.

  3. Задължителна промяна на първоначалната парола

  За сигурността на вашите данни е важно да смените началната парола след първо влизане в приложението.
  Когато въведете потребителското си име и началната си паролата, ще бъдете препратени към екран, в който трябва да зададете нова парола.
  Измислете си парола, която ще запомните лесно, но която по възможност да съдържа букви, цифри и препинателни знаци, за да не може да бъде отгатната лесно.

  Важно!
  Лица от 14 до 17 години трябва да попълнят самостоятелно анкетата, тъй като имат издадени собствени регистрационни карти за временна закрила.
  Лица от 0 до 13 години са включени автоматично към профилите на близките, които ги придружават.
  Възможно е някои деца на възраст 0 до 13 години да не са включени към профилите на близките, които ги придружават, особено в случаите, когато близките им не са биологичните им родители. В такива случаи обърнете внимание на:

  • Попълване на коректни данни за контакт (e-mail адреси и телефонни номера)
  • Попълване на правилните числа за членовете на вашето разширено семейство по възрастова група (екран Контакти, Стъпка 3)
  • Ще се свържем с вас, за да коригираме данните

  4. Инструкция за попълване
  След като влезете в платформата, има 4 секции за попълване:

  1. Начален екран
   В този прозорец можете да изберете за кого да попълните информацията. Като глава на семейството, ако пътувате с дете под 14 години, неговата информация ще излезе тук. Ако детето е на 14-17 години, то има собствен профил. Ако пътувате сами, тук ще виждате само своя профил.
  2. Контакти
   В секцията за контакти трябва да попълните важна информация за вас.
   2.1 ЛНЧ и датата на регистрация се попълват автоматично. Останалата информация (име, фамилия и фамилия) трябва да попълните сами
   2.2 В този раздел трябва да попълните правилния имейл адрес и телефонен номер, за да можем да се свържем с вас и да ви информираме за стъпките след попълване на пълната анкета и най-важното – да получите информация къде и кога ще бъдете преместени. По този начин ще можем да се свържем с вас, за да ви помогнем да направите корекции и да бъдем максимално полезни.
   2.3 В този раздел трябва да следите от колко души се състои вашето разширено семейство, ако пътувате с такъв. Тази информация е важна за нас, за да сме сигурни, че планираме да се преместим на един адрес за цялото ви семейство. Тук можете да предоставите и информация, свързана с това дали пътувате с домашен любимец и информация за него.
  3. Настаняване
   В този раздел трябва да посочите дали имате нужда от дългосрочна помощ или сте я предоставили сами. Следните въпроси се отнасят до информацията, от която се нуждаем, за да ви помогнем с вашето преместване.
  4. Работете
   Първият въпрос, който ще ви бъде показан в тази област е „Работите ли вече в България?“. Важно е да ни предоставите възможно най-подробна и коректна информация, за да можем да посрещнем вашето преместване, ако вече сте започнали работа.
  5. Медицина
   В този раздел трябва да отговорите на въпросите, свързани с вашето здравословно състояние. Целта на тази информация е да се опитаме да приспособим вашето преместване към вашите здравни нужди. Това означава, че можете да бъдете преместени в по-малък или по-отдалечен град, ако там има болница за специализирано лечение на вашия проблем.

  Повече информация:
  Въпросникът съдържа задължителни полета и не можете да продължите, ако сте забравили да попълните важна информация.

  Ако имате въпроси или затруднения при попълването, можете да се свържете с нас на националната гореща линия +35929055555.

  ВАЖНО!
  Нямате възможност да изберете града или хотела, в който искате да се преместите. Ние обаче ще коригираме вашето преместване, за да отговорим на горните въпроси.

  Защо трябва да попълвате анкетата?
  Целта на платформата е да събира и структурира данни в реално време, така че планирането на транспорта и настаняването да отговаря оптимално на текущите нужди. В по-ранни периоди подобно планиране не беше осъществимо, тъй като ходът на войната беше непредсказуем, ситуацията беше динамична и обемът, желанията и възможностите на хората с временна защита се променяха.

  След като бъдат събрани, всички тези данни ще бъдат взети предвид и ще бъдат приоритизирани. Например бременни жени и хора с хронични заболявания ще бъдат търсени за настаняване в близост до болнични заведения. Ако член на семейството е започнал работа, щабът ще се опита да намери квартира в района. Същото важи и ако детето е започнало училище.

  Оперативната координационна група, която отговаря за настаняването и осигуряването на лица с временна закрила в България, се ангажира да вземе предвид всички данни, но също така моли за търпение и разбиране. Цялата логистика и преместване ще бъдат съобразени с наличните съоръжения и места за настаняване и точния брой участници в хуманитарната програма.

  Крайният срок за попълване на въпросника е 27 май, но данните се обработват незабавно, така че колкото по-рано попълните формуляра, толкова по-бързо ще започне работата по преместването ви.

  Не забравяй:
  България е от малкото страни, в които хората, бягащи от война, не са настанени във фургони и палатки и щабът от първия си ден работи денонощно, за да направи всичко възможно това да не се случи. Затова и държавата реши да предостави за временно пребиваване държавни, общински и ведомствени почивни бази и да отвори новата програма за всички места за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър. Вече над 300 хотела заявиха, че ще подслоняват бежанци и по новата програма за 15 лв. на ден.

  Важно! За да може институциите, доброволците на терен и екипът на оперативната координационна група да си свършат работата и преместването да се осъществи безпрепятствено, е необходимо и съдействието на украинските граждани. Не се поддавайте на провокации, фалшиви новини и паника. България е на първо място по издадени регистрации за временна закрила - вече почти 100% от вас имат статут на закрила в нашата страна. Имате пълно основание да ни се доверите и да сте спокойни, че сте в сигурни ръце.

  Следете за актуална информация тук на правителствения портал и на националната гореща линия 02/905-5555

  Сравнете обяви