• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Как да избера общопрактикуващ лекар?

  Публикувано от България за Украйна На 20 юни 2022 г
  0

  Аз съм лице, което се ползва от временна закрила. Аз имам всички права, като здравноосигурено лице при получаване на медицинска/дентална помощ и лекарства по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Срокът, за който българската държавата ще ме осигурява здравно, ако изявя желание, е:

  Ако съм на възраст от 18 до 60 години - 3 месеца;

  Ако съм на възраст до 18 години и над 60 години - за срока на пребиваване в България.

  Имам правото, като здравноосигурено лице, „свободно да избера общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключил договор с НЗОК, на територията на цялата страна.

  Ако не съм доволен от общопрактикуващия си лекар, мога да избера друг личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

  В случаите, когато е констатирана трайна невъзможност на избрания от мен общопрактикуващ лекар да оказва първична извънболнична помощ или лечебното заведение, в което той работи, няма сключен договор с РЗОК, както и при промяна на настоящия ми адрес имам право на нов постоянен избор, извън посочените срокове, т.е., по всяко време на годината.

  Общопрактикуващият (личният) лекар е длъжен да ми оказва медицинска помощ от датата на избора, като ме включи в пациентската си листа от тази дата.

  Мога да се регистрирам и онлайн при ОПЛ чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, при условие че имам електронен подпис, с който да подпиша регистрационната форма за избор на личен лекар.

  Формулярите за избор на общопрактикуващ лекар могат да се изтеглят от сайта на НЗОК - меню „За гражданите“ - линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

  Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи на сайта на НЗОК - меню „Информация за договорени дейности“ - линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

  Общопрактикуващият лекар няма право да откаже да ме включи в регистъра си, ако съм предоставил регистрационна форма за постоянен избор.

  Ако се затруднявам да избера общопрактикуващ лекар, мога да се обърна към зайонната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

  Общопрактикуващият лекар може да назначава необходимите специализирани медико-диагностични изследвания.

  Високоспециализирани медико-диагностични > изследвания (ВСМДИ) се назначават от лекари специалисти.

  Имунизациите и ремунизациите на децата се извършват само от общопрактикуващия лекар съобразно Имунизационния календар на Република България.

  Лекарствени продукти, които ОПЛ може да предписва

  При осъществен временен избор предписанията се извършват от избрания общопрактикуващ лекар.

  Ако случаят е спешен, пациентите следва да се обърнат към структурите на спешна помощ: спешен кабинет в лечебно заведение или към Бърза помощ на тел:112.

  Сравнете обяви