• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна

  Публикувано от България за Украйна На 29 септември 2022 г
  0

  Украинци и членове на техните семейства, посочени право на временна закрила на основание чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците, имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лица, които имат статут на временна закрила, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес за пребиваване. Допълнителна информация за процедурата за получаване на временна закрила може да добавите тук: https://aref.government.bg/bg/node/511

  Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цяла работа и по следните облекчени процедури:

  Заетостта на хората, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентират с регистрация в Агенцията по заетостта. Трябва да имате и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата можете да въведете тук: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-lica-ot-bulgarski-proizhod/

  Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на предоставена от работодателя декларация. Допълнителна информация за процедурата можете да въведете тук: https://www.az.government.bg/pages/sezonna-zaetost-do-90-dni

  Украинските граждани, които са дали молба за закрила и производство не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинците, ползващи се с правото по Закона за убежището и бежанците се извършват от местния работодател, който ги е наел с трудов договор. Допълнителна информация може да добавите тук: https://www.az.government.bg/pages/4ujdenci-po-chl29-bejanci/

  Украинците и членовете на техните семейства са съобщили право на убежище или известното международно закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лица, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес за пребиваване.

  Сравнете обяви