• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Нов специализиран софтуер подпомага обработката на дадените по хуманитарни програми за разселени лица от Украйна

  Публикувано от България за Украйна На 5 октомври 2022 г
  0

   

  В Министерството на туризма се интегрира специализирана софтуерна програма, с помощта на която драстично ще се използва времето за обработка и проверка на документите при кандидатстването по хуманитарните програми за разселени лица от Украйна.

  В момента огромният обем от информация, предоставена от хотелиерите и Комисията, се обработва ръчно. Автоматизираната проверка и обработката на информацията от всички данни ще отнема повече минути вместо редовно на служителите на министерството и ще се подпомогне по-бързо и изплащане на забавени суми на хотелиерите. 

  Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадена за целите на Програмата Регистър на местата за подслон, Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите. 

  През тази седмица ще се финализират плащанията за отчетните периоди за месеците юни, юли и август. Започва работа по първата част на хуманитарната програма с коментари на актуализирани данни, дадени от местата за създаване.

  Министерството на туризма вече се ангажира да направи всичко възможно като организация, за да се изплащат суми на хотелиерите всяка седмица или поне няколко пъти в, но до момента всички проверки стават ръчно от ограничен брой служители, на които отнемат седмици и десетки часа. Новият софтуер ще минимизира човешкия фактор, грешките и субективизма и ще осигури пълна прозрачност на процеса.

  Сравнете обяви