• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Декларации за месец септември за всички места за създаване, участващи в Програмата

  Публикувано от България за Украйна На 6 октомври 2022 г
  0

  Във връзка с участието Ви през месец септември в Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временно закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приложете връзка към Декларация в word формат за попълване и изпращане на e-meil: support@ukraine.gov.bg

  Приложената Декларация е относно изхранването през месец септември, като местата за създаване, участващи в Програмата за хуманитарно подпомагане с РМС 317 от 20.05.2022 г. изм. и доп. с РМС № 535 от 29.07.2022 г., изм. и доп. с РМС № 665 от 15.09.2022 г., трябва да я попълня и изпратя подписана с КЕП (електронен подпис) до 14 октомври (петък) 2022 г. на е-мейл: support@ukraine.gov.bg

  Декларациите са във връзка с диференцирано отчитане на плащанията за изхранване на бенефициентите по Програмата за периода 01.09 – 30.09.2022 г. Информацията е важна и във връзка с предоставените по-рано от Вас формуляри.

  Моля, имайте, че за всеки обект с отделен УИК трябва да се попълни отделна декларация, която да се изпрати на support@ukraine.gov.bg

  Декларацията можете да изтеглите под текста.

  Декларация Септември за места за създаване

  За повече информация: http://www.tourism.government.bg/bg

  Сравнете обяви