• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Права и възможности на украинските бежанци при регистриране в бюрата по труда

  Публикувано от България за Украйна На 13 октомври 2022 г
  0

  С нормативни промени на Закона за специално на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022г.), чужденците, ползващи се от временна закрила по Закона за убежището и бежанците, включително и украинци, придобиха право да серат в бюрата по регистрация на труда и да се ползват от правата на търсещите работа лица.

  Съгласно чл. 17. (1) на ЗНЗ Лица, които страдате от работа (регистрирани са в бюрата по труда), може да се използва по този закон:

  1. информация за обявени свободни работни места;

  2. информация за програми и мерки за запазване и особености на заетостта;

  3. посредничество по информиране и наемане на работа;

  4. психологическо подпомагане;

  5. професионално ориентиране;

  6. включване в обучение на възрастни;

  7. включване в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;

  8. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;

  9. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението;

  10. стипендия, средства за транспорт и квартира за времето на процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

  Съгласно чл. 18 (2) от ЗНЗ Търсещите лица се регистрират в една от следните групи:

  1. безработни;

  2. заети;

  3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;

  4. лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен период и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

  Съгласно чл. 19. (2) от ЗНЗ Лица, които страдат от работа, могат да ползват правата по чл. 17, ал. 1, както следва:

  1. безработните – по т. 1 – 10;

  2. заетите и учащите се, които желаят да работят през свободното си от учене време – по т. 1, 3, 4 и 5;

  3. лицата по чл. 18, ал. 2, т. 4 – по т. 1, 3 и 4.

  Съгласно Чл. 14. (3) от Правилника за прилагане на ЗНЗ: Регистрираните търсещи работа лица са дълги в срок 7 работни дни от настъпилата промяна в което и да е от декларираните обстоятелства да уведомят дирекция “Бюро по труда” независимо от адреса на регистрацията им. – т.е. при започване на работа украинските бежанци (които са регистрирани като търсещи работа лица в бюрата по труда) са дълги в срок от 7 работни дни, за да уведомят бюрото по труда за това.

  От 03.06.2022г. Агенция по заетостта прилага измененията в ЗНЗ, касаещи украинските граждани

  Още информация на http://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

  Сравнете обяви