• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Потърсете помощ за изчезнали лица

  Публикувано от България за Украйна На 20 октомври 2022 г
  0

  Дейността по Възстановяване на семейни връзки е част от проекта на Международния комитет на Червеня кръст (МКЧК), който се изпълнява в съответствие с клаузите на Женевската конвенция от 18.08.1949 г. (формулирано и в закона за БЧК, приет на 14.09.1995 г.). Той гласи, че всяко семейство има право да бъде информирано за мнението на вашите близки, както и правото да получите съобщение за тях.

  В тази връзка, Български Червен кръст (БЧК), в лицето на своята служба за „Възстановяване на семейни връзки“ (ВСВ) има за задача да помогне за възстановяване на контакта между близки роднини, разделение в резултат на война, въоръжени конфликти, природни бедствия, политически и други и други събития. Обменът на семейни съобщения е важна задача, както и събирането на разделението на семействата, в случай на постъпила за подобно действие, молба. За да изпълняваме това, ние се свързваме за контакт и информация с 192 Национални дружества, работещи със Комисията и други неправителствени организации. През 2021/2022 г. в рамките на програмата „Възстановяване на семейни връзки“ в Български Червен кръст (БЧК) са постъпили и са обработени над 2000 случая.

   Изтеглете формуляр за издирване на близък

  За повече информация: https://www.redcross.bg/activities/search_relative

  Сравнете обяви