• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Промени в Програмата за създаване на украинските бежанци след 1 ноември

  Публикувано от България за Украйна На 1 ноември 2022 г
  0

  Помощта за гражданите от Украйна, потърсили временно закрила в България, продължава чрез изграждането им в държавни и общински бази. Осигурява се 15-дневен срок, до средата на месец ноември, в рамките на който всички нуждаещи се подкрепят за създаване на украински граждани, потърсили времена закрила у нас, ще можете да се установите в подходяща база. За целта служебен кабинет преди промени в Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна съобщи временно закрила в Република България.

  Съгласно промените, срокът на действие на програмата се удължава до 15.11.2022 г. при действието на моментните финансови параметри на използването за нощувка и изхранване или за нощувка без изхранване, като в удължения период на действие новото съдържание ще се извършва само в държавните и общински бази.

  С това правителствено решение България се придържа към преобладаващата практика в страните от низкия съюз, където се намира това в хотела е временна мярка, която към момента е преустановена.

  Над половин милиард лева с общи разходи в помощ на търсенето на закрила украински граждани в България, като 200 млн. лв. са за сметка на държавния бюджет и около 300 млн. лв. са по линия на преструктурирани европейски програми и фондове.

  Днешното правителствено решение предвижда също за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022г. съдържанието по Програмата за извършване, както следва:

  • Лица с временна закрила, която се ползва от Програмата към 31.10.2022 г. /нощувка с изхранване или само нощувка без изхранване/, може да се премести в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022г. само в оперативните обекти за подслон, вписани в Регистъра на местата за подслон, посочени от Временната група Националния съвет по миграция, граници, убежище интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р -213/03.10.2022г. на министър-председателя;
  • Лицата, получена временно затворена след 31.10.2022 г., се установява само в обектите за подслон, вписана в Регистъра на местата за подслон, посочени от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползването се от временно закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213/03.10.2022 г. на министър-председателя.

  Декларациите дали обектът е участвал в програмата със създаване с изхранване или само със създаване без изхранване за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022г. ще се подават по нов начин – чрез Системата за сигурно електронно възлагане (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg.

  Въвежда се и допълнителна проверка за вида на предоставената услуга (настаняване с изхранване на обща цена или само създаване). За целта всички участвали в Програмата лица се задължават в срок до 22.11.2022 г. да подадат чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адресhttps://edelivery.egov.bg. , подписана с КЕП декларация, дадена за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022г. Обектът е участвал в програмата със създаване с изхранване или само със създаване без изхранване.

  Сравнете обяви