• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

  Публикувано от България за Украйна На 25 януари 2023 г
  0

  Условия и Ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване, ползваващи се от Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с РМС № 535, 665, 909, 963 и 1038 от 2022 г..

  Условия и Ред

  Образци

  Приложение 1

  Приложение 2

  Приложение 3

  Сравнете обяви