• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Започна пререгистрацията на лицата, пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България, чиято валидност се удължава до 04.03.2024 г.

  Публикувано от България за Украйна На 11 февруари 2023 г
  0

  Новите регистрационни карти ще се издават от 13.02.2023 г. до 31.03.2023 г.

  Старите регистрационни карти ще важат до 31.03.2023 г.
  В този период лицата с временна закрила следва да се явят и да представят:

  · заявление по образец за подновяване на Регистрационната карта на чужденец с предоставена временна закрила, съдържащо актуален адрес на пребиваване;

  · национален документ за самоличност;

  · регистрационна карта с валидност до 23.02.2023 г.;

  Пререгистрацията ще се извърши в:

  · най-близката районна дирекция на МВР (ОДМВР);

  · Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – за гр. София;

  · Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците към МС (ДАБ към МС):

  · РПЦ – София

  адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21А;

  адрес: София, кв. Военна рампа, ул. „Проф. Иван Георгов” No29;

  адрес: гр. София, кв. Враждебна, бул. “Ботевградско шосе” 270.

  · РПЦ – с. Баня

  адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, местност “Минерални бани” № 17

  · РПЦ – гр. Харманли

  адрес: гр. Харманли, жк “Дружба” №23.

  · Търговски център – с. Пъстрогор

  адрес: с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково.

  Допълнителна информация може да бъде получена на място в посочените по-горе центрове на ДАБ към МВР, на e-mail: sar@saref.government.bg; в платформата: https://ukraine.gov.bg и на горещите телефони: 02/905-5555; + 380/322-465-075; или на уебсайта на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, за помощ и подкрепа в България https://help.unhcr.org/bulgaria/.

  Сравнете обяви