• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Удължаване на програмата за хуманитарна помощ за разселени лица от Украйна до 30.04.2024 г.

  Публикувано от Уеб администратор На 3 януари 2024 г
  0

  Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 141, 212, 323, 454 и 660 на Министерския съвет от 2023 г. (МСМ).

  С Решение № 317 от 2022 г. Министерският съвет прие Програмата за хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България. Програмата е удължавана няколко пъти, като съгласно Решение № 660 на Министерския съвет от 29 септември 2023 г. изтича на 31 декември 2023 г.

  Със Заповед № П-166 от 04.09.2023 г. на министър-председателя на Република България е създадена Работна група за разработване на Програма за хуманитарна помощ и интеграция на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България (Програма) . Предстои финализиране на разработването на нова Програма, след което ще бъде проведена процедура за нейното съгласуване и одобрение от Министерски съвет. В новата програма ще бъдат разписани мерки в приоритетни области за осигуряване на възможността за живот и реализация на лицата, получили временна закрила в Република България, с произтичащите от това права и задължения. Ще бъде създадена ясна и прозрачна система за разселените лица, която ще позволи по-ефективна работа на администрациите и преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена Република България като страна домакин.

  Поради това, с приетото Решение срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 454 и 660 на Министерския съвет от 2023 г., се удължава до 30 април 2024 г. при действащите в момента условия.

  Сравнете обяви