• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Бургас

  Област Бургас

  Най-голямата по площ от 28-те области на страната, намира се в Югоизточна България. На изток граничи с Черно море, на юг – с Турция. Заема площ 7748,1 km2 и има население над 400 хиляди души. Административен център на областта е град Бургас. Има 13 общини - Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, като по-голямата част от тях са и морски курортни селища.

  За област Бургас хората казват, че е „кръстопът на най -древните цивилизации” с безценните си археологически находки и богатото културно - историческо минало, и уникална със своето туристическо настояще. В област Бургас се развиват различни видове туризъм – морски и балнеологичен, селски, еко и ловен, културен и религиозен. Тук е столицата на балнеологията в България – град Поморие, тук са мощите на Св. Йоан Предтеча, тук се произвеждат и едни от най-добрите вина в страната.

  Областта е сред най-бързо развиващите се в страната – както стопански, така и в социално-културен план.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  109 са детските градини в областта, само в Бургас има 34 яслени групи в детските градини.

  Общият брой на училищата за Бургаска област е 137. Две са висшите училища – държавният университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и частният Бургаски свободен университет.

  Медицина

  26 големи лечебни заведения на територията на областта са в регистъра на Министерството на здравеопазването. Осъществяват се всички видове общи и специализирани медицински и извънболнични здравни грижи.

  БВП

  Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната при следната транспортна и пазарна инфраструктура:

  • Международно летище
  • Пристанищен комплекс - Бургас, Нефтено и Рибно пристанища; пристанищата на Созопол, Несебър и Царево;
  • Летище Бургас, вкл. карго терминал;
  • Разширени ж.п. гари в Бургас и Карнобат;
  • Големи предприятия за автотранспорт в Бургас и Карнобат;
  • Обширни складови площи – открити и в помещения – разположени основно в пристанищната зона и в близост до магистралата Бургас-Карнобат;
  • Бургаска Свободна зона

  Промишленост и работни места

  Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника.

  Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост.

  Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:

  • Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на промишленото производство;
  • Хранително-вкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;
  • Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
  • Текстилна промишленост - 2,4 %.

  Развиват се занаяти и производство на традиционни продукти – пластмасови опаковки, конфекция, сладкарски изделия, спално бельо, мебели.

  Сред най-търсените професии в Бургас и региона са брокер, бизнес консултант, сезонни работници в местата за настаняване и заведенията за хранене, международни шофьори, складови служители.

  Културно и историческо наследство

  Бургаският регион се характеризира и с богато културно - историческо наследство. През епохата на античността се тук развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието - Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата - църкви и манастири.

  Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро.

  Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитените местности, са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици.

  Настаняване

  Актуалният размер на наемите за жилище е 400 лв. на месец. Цената е ориентировъчна, следва да се има предвид комплексът от ценообразуващ фактори - локация спрямо море, локация спрямо жилищен копплекс/център, брой стаи, година на строителство, дали жилищният блок е саниран по програмата за енергоефективност, наличие на ТЕЦ, дали жилището е обзаведено и други.

  Важни контакти

  Денонощна телефонна линия в помощ на пристигналите от Украйна:
  +359 885 20 58 38 
  +359 885 80 90 40


  Агенция по заетостта, Бургас:
  Официален сайт | Агенция по заетостта (government.bg)


  Регионално управление на образованието - НОВИНИ (ruoburgas.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви