• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Добрич

  Област Добрич

  Две от отворените врати на България за бягащите от войната се намират тук – граничните пунктове Дуранкулак и Йовково. Нос Калиакра на черноморския бряг е предпочитано място за снимане на филми на компании от САЩ, Индия, Германия. Всяка година на Камен бряг стотици посрещат изгрева на 1 юли.

  Добрич е побратимен с Измаил, Украйна.

  Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. Тя попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географските фактори са благоприятствали запазването на чиста околна среда. На територията на областта не съществуват големи замърсяващи предприятия от миннодобивната, енергийната или химическа промишленост. Въпреки интензивното развитие на селското стопанство, на територията на област Добрич съществуват и недокоснати от антропогенната дейност места.

  Град Добрич е административен център на областта, включваща още общините Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Населението е над 180 хиляди души. Близостта до един от най-големите градове в страната – Варна /50 км/ дава чудесна възможност за разнообразен живот, развитие и растеж.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Детски ясли

  Образование и грижа за децата

  Детските градини в Добрич и другите населени места на областта са 96, функционират и 11 самостоятелни детски ясли. 87 са основните и средните училища – държавни, общински и частни, и центровете за подкрепа на личностното развитие. Осигурява се и профилирано обучение в средния курс по специалностите земеделие, обслужваща сфера, аграрно стопанство, механотехника.

  Колежът към Шуменския университет в Добрич предлага обучение по специалностите Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Информатика и Информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Растителна защита. Около 1000 са студентите в Добрич, обучаващи се към Висшето училище по мениджмънт във Варна, по специалностите хотелски мениджмънт, маркетинг и мениджмънт, бизнес администрация, маркетинг и управление на хотелиерството, Програма "Кулинарни изкуства", специалности с преподаване на английски език. В Добрич е базиран и филиал на Техническия университет във Варна - Добруджански технологичен колеж, за подготовка по специалностите Електроника, Земеделска техника и технологии, Експлоатация и ремонт на транспортна техника.

  Промишленост и работни места

  Добре развитие в целия регион са търговията и услугите, два са структуроопределящите отрасъла на промишлеността – преработвателни предприятия и фирми от леката промишленост. Малките и средни предприятия са гръбнакът на местната икономика. Развити са строителството и транспортът.

  Демографската структура на региона откроява потенциал за кариерно развитие в сферата на здравеопазването и образованието. Туристическият бранш осигурява 3 хиляди работни места годишно.

  Селското стопанство е благоприятствано от плодородните земи и климатичната близост до морето. Тук е развито предимно земеделието. Не случайно Добруджа е наречена „Житницата на България“ – природните условия, особено почвите и климатът са изключително подходящи за отглеждане на зърнени и някои технически култури - пшеница, соя, царевица, слънчоглед.

  Курорти

  По крайбрежието на Добруджа се намират някои от най-красивите ни курорти и курортни градчета и села – Албена, Русалка, Балчик, Каварна, Кранево. Тук все още има дълги плажни ивици, незастроени и незамърсени от човешката дейност. Колкото по на север отивате, толкова по-безлюдни и девствени са плажовете. Това е отлична предпоставка за развитие на летния туризъм в региона.

  Културно и историческо наследство

  Друга причина за развиване на туризъм тук са множеството исторически и археологически находки, които може да се срещнат почти навсякъде. Цялото крайбрежие на Добруджа е било заселено с древногръцки колонии, а през ранното Средновековие са били изградени укрепления при някои от първите български градове. При Дуранкулашкото езеро са открити и останки на възраст над 120 века. Там е основан първият праисторически музей на открито у нас. Останки от стари градове и крепости има и в Балчик, в местността Яйлата, на нос Калиакра. От по-скорошните исторически времена трябва да се спомене Дворецът на румънската кралица Мария в уникалната ботаническа градина в Балчик.

  Настаняване

  Актуалните наеми за жилище в региона са между 300 и 500 лева на месец.

  Важни контакти

  Бюро по труда Добрич - 058/602 631

  Регионално управление на образованието - РУО Добрич | Регионално управление на образованието (ruodobrich.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви