Мога ли да вляза на територията на Република България с домашен любимец и има ли изискване за документите, които трябва да представя?

Във връзка с извънредната ситуация в Украйна, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила улеснена процедура за влизане на територията на Европейския съюз (ЕС) през Република България на домашни любимци, придружаващи пътници (граждани на ЕС, Украйна и други държави, извън ЕС) с нетърговска цел.

Съгласно изискванията на Регламента домашните любимци, пътуващи с нетърговска цел за държави в ЕС от страни извън него са:
– идентифициран (микрочип);
– придружени от паспорт;
– придружено от здравен сертификат, издаден от ветеринарните органи на Украйна;
– ваксиниран срещу бяс;
– наличие на тест за титър на антитела срещу бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинация срещу бяс и най-малко три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва серумно ниво на антитела, неутрализиращи вируса на бяс, равно или по-голямо от 0,5 IU / ml;
– третиран срещу Echinococcus multilocularis, извършен не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди часа на планираното влизане в България.

Улеснената процедура дава възможност на стопаните на животни, които не отговарят на едно или повече от условията, да ги превозят, като подадат уведомление за влизане на територията на Република България или друга държава членка на граничните пунктове.

В случаи на престой на животните на територията на България, същите ще бъдат поставени под изолация и официален контрол, до изпълнение на горепосочените изисквания от Регламента.

В случай на транзит през територията на страната, БАБХ ще издаде разрешително за преминаване. В него ще бъде посочено изискването (или изискванията), на което домашният любимец не отговаря, с цел уведомяване на държавата членка на крайна дестинация.

При нужда от допълнителна информация гражданите могат да използват електронния адрес: ukraine@bfsa.bg