Вече съм в България и съм отседнал при роднини/приятели/доброволци/ хотел, мога ли да бъда настанен някъде в страната (за сметка на страната)?

Ако разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности, Вие може да се настаните на избран от Вас адрес.
Ако не разполагате с такива средства, можете да поискате „временна закрила“, като се свържете с миграционните власти или Държавната агенция за бежанците, които ще бъдат готови да регистрират областните градове в страната и полицейските служби след 20.03.2022 г. Приоритетно ще има такава възможност в големите областни центрове като София, Варна, Бургас, Ямбол. За повече информация следете ukraine.gov.bg.
За настанените в регистриран хотел: електронни информационни брошури ще бъдат изпратени до хотелите във всяко населено място, където е открит център/офис за регистрация за „временна закрила”.