Евакуирам се / бягам от Украйна в България – мога ли да вляза в България, ако имам украински лични документи (лична карта, небиометричен паспорт)?

След влизането в сила на Директивата за временната закрила (11.03.2022 г.), ако сте украински гражданин и притежавате украински документи за самоличност (лична карта, стар небиометричен паспорт, друг документ за самоличност, доказващ, че сте пребивавали законно в Украйна преди 24.02.2022 г. .), но нямате биометричен паспорт, можете да влезете в България и да кандидатствате за „временна закрила“ или „международна закрила“ (прочетете повече за разликата между временна закрила и международна закрила във Въпрос 8 (Q8).

На граничния пункт ще имате възможност да поискате един от двата вида закрила.

Временната закрила се получава незабавно, ако отговаряте на условията на директивата за предоставяне на временна закрила.