Имам българско гражданство, мога ли да вляза в България?

При влизане в България българските граждани трябва да представят български документ за самоличност – лична карта или паспорт. Българските граждани, дори и с изтекъл срок на валидност на личните документи, ще могат да преминават свободно през граничните пунктове на страната ни.