Ако потърся закрила в България, ще бъда ли настанен някъде в страната?

Ако разполагате със средства за задоволяване на основните си жизнени и битови потребности, Вие може да се настаните на избран от Вас адрес.
Ако не разполагате с такива средства, можете да поискате „временна защита“, като се свържете с:
– Гранични органи на ГКПП – ще бъдете насочени и транспортирани до хотел, определен от властите, където ще ви бъде осигурено настаняване и храна (закуска, обяд и вечеря) за срок до 3 месеца или до 31.05.2022 г.
Областни или общински власти чрез кризисните центрове в градовете, където има такива: за повече информация следете ukraine.gov.bg.