Какви документи са ми необходими за започване на работа? (украински граждани)

Документ за самоличност / карта за временна защита/
Задължително е в началото на всяка работа и след проверка на данните за самоличност документът трябва да бъде върнат. Работодателят трябва да съхранява нотариално заверено копие от картата на лицето в досието на лицето.
Професионален лиценз
Ако това е първа работа, трудовата книжка се предоставя от работодателя, за негова сметка, до 5 дни след подадената от Вас декларация.
Документ за медицински преглед (издава се от лекар; може да се прилагат такси)
Свидетелство за съдимост
Обикновено не трябва да се изисква, освен ако не се изисква по закон за заеманата длъжност
Документ за стаж
Ако се изисква за конкретната професия.
Документ за завършено образование
(пример: висше образование), квалификация, квалификация или друго удостоверение, ако са условие за заемане на длъжността. Някои документи трябва да бъдат признати от български институции / т.н. Защитени професии. Повече информация можете да намерите тук https://ukraine.gov.bg/education/.
Работодателят е длъжен да уведоми Главната инспекция по труда в 7-дневен срок от постъпване на работа чрез формуляр.