Получих статут на временна закрила в България. Ако се преместя в друга европейска държава, трябва ли да кандидатствам отново?

ЕС издаде инструкции, че хората, бягащи от войната в Украйна, на които е предоставена временна закрила в една европейска държава, но след това се преместят в друга европейска държава, трябва да получат ново разрешение и документ от тях (европейската държава, в която решават да се преместят) като лица под временна закрила. В тези случаи първият издаден документ за временна закрила следва да бъде унищожен.

На практика това означава, че украинците, регистрирани за временна закрила в България, биха могли да решат да се преместят в друга европейска държава . Там те ще имат възможност да се пререгистрират и да се ползват от правата, които съответната държава дава на хората под временна закрила.