Когато намеря жилище / квартира / подслон, трябва ли да съобщя адреса на властите?

По закон всеки чужденец, който влезе в България, трябва в срок от 3 дни да си направи адресна регистрация в районното управление на полицията по неговото място на пребиваване. Няма обаче ограничения това да стане и след тези 3 дни.

Ако човекът е отседнал в хотел, адресната му регистрация се извършва служебно от администрацията на хотела и не е нужно да се предприема нищо допълнително от самия човек.

Ако лицето живее в частно жилище – под наем, или при приятели/роднини – собственикът на жилището е този, който трябва да направи адресната регистрация. За целта собственикът на апартамента трябва да отиде в полицията, заедно с настанените от него лица и да носи своя документ за собственост (нотариален акт).

Ако собственикът не може да отиде в полицията, той може да подпише и нотариално завери декларация (формуляр за декларация може да изтеглите тук).

С тази декларация и с копие от документа му за собственост хората, които са настанени в неговото жилище, могат да отидат сами до полицията и да си направят адресната регистрация.

Полицията издава адресна карта на чужденец.

Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти, когато се сменя мястото на пребиваване. Препоръчва се при смяна на адреса в полицията да се носи и старата адресна карта.