• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Хасково

  Област Хасково

  В Хасково ви посреща монументът „Света Богородица“, признат от Книгата на рекордите на Гинес за най-високата статуя на Девата в света.

  Област Хасково е разположена в Южна България и граничи с Турция /ГКПП Капитан Андреево/ и Гърция /ГКПП Ивайловград/. Заема части от Източните Родопи и от Горнотракийската низина. Климатът е мек със силно изразено средиземноморско влияние в най-югоизточните части на региона. През територията на областта протичат три от най-големите български реки – Марица, Арда и Тунджа. Край тях от най-дълбока древност преминават пътища, свързващи Средиземноморието с вътрешността на Тракия и Родопския масив. Важна транспортна артерия е река Марица, използвана за превоз на стоки по вода до края на ХІХ в.

  Административен център е град Хасково, другите общини са Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград и Харманли. Населението е над 220 хиляди души.

  Най-старите следи от живот, открити до сега на територията на съвременната Хасковска област, датират от новокаменната епоха (VІІ – V хил. пр. Хр.).
  В последните години в района на Сакар планина са открити златни накити, които се датират в V хил. пр. Хр. и са синхронни с тези от варненския некропол от меднокаменната епоха – най-старото обработено злато в Европа.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  Днес 61 детски заведения функционират в областта. Образователната мрежа е добре развита, 79 са основните и средни училища. Сред профилираните училища са Професионалната гимназия по транспорт в Хасково, Техникумът по индустриална химия в Димитровград, Професионалната гимназия по дървообработване и строителство в Хасково, Професионална гимназия по селско стопанство в Свиленград.

  В Хасково е открит филиал на Тракийския университет – Стара Загора, функционират няколко частни специализирани колежа.

  Медицина

  5 многопрофилни болници са включени в областната здравна структура, Център за спешна медицинска помощ, 4 специализирани болници, Център за психично здраве.

  Промишленост и работни места

  Благоприятен фактор за бизнес профила на региона е наличието на граница с две държави – Гърция и Турция. Два ключови транс-континентални пътя пресичат територията на областта. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул и Азия, а вторият – Северна Европа със Средиземноморието. Разстоянието от град Хасково до границата с Гърция е 70 км, до Турция - 80 км. Промишлеността в област Хасково се характеризира с добре развита отраслова структура и утвърдени пазарни традиции. Големите производствени дружества са главна движеща сила на местната икономика, докато малките и средни предприятия допринасят за подобряване на бизнес средата, ускоряване на икономическия растеж и оптимизиране на производствената структура на и общата икономическа стабилност на региона. Доминиращо значение за областната икономика имат отраслите: химическа промишленост, винопроизводство, производството на храни, напитки и тютюневи изделия, шивашка и текстилна индустрия, строителство и машиностроене за хранително-вкусовата промишленост. Като цяло областната икономика и приоритетите за развитие на промишлеността в област Хасково са свързани с утвърждаването на региона като един от основните центрове в страната по отношение на машиностроенето за хранително-вкусовата промишленост; съхраняване на традициите в сферата на текстилната и шивашката промишленост; обособяване на областта като един от водещите винарски райони в страната.

  Областта е известна с отличното си грозде и висококачественото вино, което се произвежда от него. Днес всички винарски мощности на територията на областта са специализирани в производството на висококачествени вина, които намират добра реализация на международния пазар. В резултат от съчетаването на благоприятните климатични условия и нарастналите технологични умения на местните винари, в региона са се утвърдили вината „Мерло” с контролирано наименование за произход и деклариран географски регион. По-големите винарски дружества в областта са: „Нова индустриална компания” Хасково, Винарска къща „Сакар” АД Любимец, „Катаржина естейт” Свиленград, „Тера Тангра” ООД Харманли, „Винарска изба Стамболово”, Изба „Ямантиеви” Ивайловград. Хранително-вкусовата промишленост на територията на областта е представена от хлебопроизводство и сладкарство, месопреработвателна промишленост, млекопреработвателна и консервна промишленост. В областта на хлебопроизводството и сладкарството в област Хасково работят множество частни фирми, хлебопекарни и сладкарски цехове, фирми за месо и млекопреработка. По-големите и известни месопрераотвателни фирми в региона са: „Лотос” ООД гр. Димитровград, “Сварекс” ЕООД гр. Хасково, “Бурденис 93” ООД гр. Свиленград, “Рони” ООД гр. Харманли. Много добре развити в област Хасково са отраслите шивашка и трикотажна промишленост, където функционират както големи дружества, така и множество малки и средни предприятия, разположени сравнително равномерно из цялата област. По-известните фирми в тази сфера са: “Мир” АД Хасково, “Димана” АД Харманли, “Даймънд” Хасково, “Делена” АД Хасково, “Адели” Хасково. Химическата промишленост в областта е представена в лицето на един от най-големите заводи - прозводители на изкуствени торове в страната - "Неохим" АД - Димитровград. Фирмата е единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, натриев нитрит, амониев бикарбонат, втечнен серен двуокис, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти.

  Сервитьори, бармани, финансови специалисти са сред търсените на трудовата борса.

  Културно и историческо наследство

  Благоприятният климат, красивата и чиста природа, и уникалната флора и фауна са ключов фактор, обуславящ възможностите за развитие на туризма в област Хасково. Друга предпоставка е и богатото културно-историческо наследство на региона: архитектурно-строителни паметници от античността и средновековието, археологически ценности, паметници от епохата на Възраждането (крепости, манастири, стари църкви и къщи), исторически места и музеи. На 20 км. от Хасково се намира балнеологичния курорт Минерални бани. Уникалната по състав и лечебни свойства минерална вода в комплекса /с единствен европейски аналог курорта “Карлови вари”/ привлича български и чуждестранни туристи.

  Сред забележителностите на област Хасково е светилището при село Долни Главанак, 8 в. пр. Хр., тракийският култов център при село Малко градище, атрактивната скална гробница при село Пчелари, вилата от римско време „Армира“ край Ивайловград.

  Настаняване

  Средните наеми за жилище са 300-400 лева на месец.

  Важни контакти

  Бюро по труда Хасково – 038 662060

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Хасково (ruo-haskovo.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви