• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Информация за трафик на хора

  Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

  Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

  Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

  • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
  • насилствен/принудителен труд;
  • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
  • отнемане на органи;
  • просия и други принудителни престъпни дейности.

  В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

  За какво да внимавате:

  • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
  • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
  • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
  • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
  • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.

  В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

  • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
  • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
  • Национална гореща линия за борба с трафика на хора (Фондация Кампания A21): 0800 20 100
  • Гореща линия (Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”): 0700 17 670
  • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111
  • Гореща линия за жертви на насилие (Фондация Асоциация Анимус): 080018676; (+35929817686)

  Потърсете повече информация за трафика на хора на www.antitraffic.government.bg

  Полезни контакти

  Намерете как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси.

  Сравнете обяви