• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Хуманитарна помощ

  Информация и поддръжка. Хуманитарна помощ. Регистрационен пункт за временна защита.

  Информация

  Подкрепа

  Хуманитарна помощ

  Регистрация

  ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
  • Предоставяне на дарения на място в София.
  • Евакуация от Украйна 
  • Логистичен пункт за събиране на помощ за „Мати Украйна“ – сортиране, транспортиране до Украйна и раздаване на дарения на място за хора, бягащи от войната в София

  Хуманитарна помощ 

  Евакуация 

  Център, който предлага хуманитарна помощ за хора, бягащи от войната в Украйна. Информация и поддръжка. 

  Информация

  Подкрепа

  Хуманитарна помощ

  Информиране за съществуваща поддръжка и достъп до различни услуги. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална и медицинска подкрепа. Хуманитарна помощ. Помощ при намиране на работа. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Образование

  Информиране за съществуваща поддръжка и достъп до различни услуги. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална и медицинска подкрепа. Хуманитарна помощ. Помощ при намиране на работа. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Образование

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална подкрепа. Хуманитарна помощ.

  Информация

  Подкрепа

  Център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци „Св. Анна“

   

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Превод и съпровод. Помощ при намиране на работа и професионално обучение. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Образование

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Насочване към неправителствени организации.

  Информация

  Подкрепа

  Правна помощ. Можете да запазите час като се обадите на посочените телефони или чрез тук.

  Правна помощ

  Психо-социална подкрепа. Психологическо консултиране и кризисна интервенция. Психиатрична оценка и терапия. 

  Психологическа подкрепа

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Психосоциална подкрепа . Подкрепа за непридружени деца . Безплатни курсове по български език.

  Информация

  Подкрепа

  Образование

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Препращане към неправителствени организации. Организиране на културни дейности. 

  Информация 

  Организация 

  За да бъде осигурена централизирана помощ на всички пристигащи от Украйна в България, украинската общност е създала кризисен щаб и кол-център:
  +359 884 110 050 – правна помощ;
  +359 884 110 330 – относно предоставянето на хуманитарната помощ. Приема: материални дарения, доброволци, пари по банкова сметка, оказва помощ за настаняване на хора на различни места в България.

  Правна помощ 

  Помощ  

  Хуманитарна помощ 

  Американският колеж в София изразява своята солидарност със свободолюбивия народ на Украйна. С подкрепата на цялото училище бяха събрани средства и материални дарения за бежански семейства в България и за Украинския червен кръст.

  В допълнение към тези усилия, Американският колеж ще помогне на разселени украински ученици, нуждаещи се от гимназиално образование. В зависимост от наличността, ще бъде създадено класиране за ученици бежанци с необходимите умения по английски език.

  Образование

  Музейко предлага безплатни дневни грижи и услуги за деца, разселени от войната в Украйна и техните семейства, които в момента се намират в София:

  • Целодневна грижа от понеделник до петък от 9,30 до 17 ч. за деца в следните възрастови групи: 4 – 6 г.; 7 – 9 г.; 10 – 12 г. Това включва дневна програма и хранене.
  • Полудневна грижа от 9,30 до 13,30 ч. за деца на възраст: 4 – 6 г.; 7 – 9 г.; 10 – 12 г. Това включва дневна програма и хранене.
  • Време за цялото семейство (деца и родители заедно) за разглеждане на експонатите на Музейко – от сряда до неделя между 10 и 18 ч.

  Грижа за деца

  Подкрепа

  Информация и консултация, придружаване, застъпничество. Подкрепа за социализация в околната среда. Подкрепа за търсене на работа. Материална подкрепа.

  Подкрепа

  ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

  Често актуализиран списък с различни учебни материали за украинските деца. 

  Платформа за онлайн обучение за украински деца. 

  Образование

  Превенция на трафика на хора, проверка на предложенията за работа с цел минимизиране на риска от трафик на хора, обучение по трафик на хора – превенция, идентифициране и проследяване в случай на трафик на хора.

  Подкрепа

  Хората, които пристигат в центъра в Морската гара в Бургас, могат да получат на място хуманитарна помощ - храна и продукти от първа необходимост. Служители на различни институции пък ще помагат на бежанците в центъра да се регистрират у нас и да потърсят работа или образование за децата си.

  В центъра работи и пункт на БЧК, където хората от Украйна могат да получат материална помощ и консултации.

  Информация

  Регистрация

  Хуманитарна помощ

  Информиране за съществуваща поддръжка и достъп до различни услуги. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална и медицинска подкрепа. Хуманитарна помощ. Помощ при намиране на работа. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Образование

  Имигрантски информационен център

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Психосоциална подкрепа . Подкрепа за непридружени деца . Безплатни курсове по български език.

  Информация

  Информиране за съществуваща поддръжка и достъп до различни услуги. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална и медицинска подкрепа. Хуманитарна помощ. Помощ при намиране на работа. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Пристигащите от Украйна ще получат цялостна помощ.

  Информация

  Подкрепа

  Храна

  Дрехи

  ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

  бул. Цар Освободител 86А.

  Варна 9000, България
  +359 52 302 518
  +359 887 929200

  Кампания е в подкрепа на семейства с деца от Украйна ( памперси, адаптирани млека, каши, пюрета, бутилирана вода, мокри кърпи), както и за дрехи ( дамски и детски зимни якета, завивки).

  Храна

  Дрехи

  Други

  Информиране за съществуваща поддръжка и достъп до различни услуги. Превод и съпровод. Помощ при кризи. Психосоциална и медицинска подкрепа. Хуманитарна помощ. Помощ при намиране на работа. Курсове по български език и образователна подкрепа.

  Информация

  Подкрепа

  Дарения на детски дрехи от 0-18г., вкл. и дрехи за възрастни. Пелени, адаптирани млека, бебешки пюрета. Те могат да осигурят дневна грижа за деца 0-7 години със или без родители (ако родителите трябва да уреждат дела по институции и др.) в нашия семеен център, изграден по наш проект на ул. Доростол 22 ДГ „Слънце”). Психологическа подкрепа за деца и/или техните родители на руски език, тъй като е ясно, че повечето от тях са в шок и трудно се справят със ситуацията. Консултации за получаване на статут на временна закрила и достъп до социални, здравни и образователни услуги.

  Информация

  Подкрепа

  Хуманитарна помощ

  Психологическа подкрепа

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Превод и културно посредничество. Социална подкрепа. Кризисно настаняване на майки с деца до 3 години и бременни жени. Психосоциална подкрепа.Хуманитарна помощ.

  Информация

  Подкрепа

  Деспина Христова

  Сабина Виен, декан на студентите
  АУБ активно подкрепя своите настоящи украински студенти и предприема решителни стъпки, за да гарантира тяхната сигурност и способност да продължат обучението си. Вратите на университета са отворени за всички търсещи или намерили убежище в България поради войната в Украйна разселени студенти, които могат да продължат обучението си на английски език. АУБ също така приветства университетски преподаватели, бягащи от войната, в рамките на институционалния капацитет на АУБ. Университетът ще осигури настаняване и подкрепа за тези учени. АУБ може да предостави обучение по английски език в своя Институт по английски език в Благоевград. Също така, настоящите украински и руски студенти от АУБ предоставят безплатни преводачески услуги, културно-социална и друга подкрепа, ако възникне необходимост. Студентските общежития на АУБ ще бъдат достъпни след 22 май за временно настаняване на търсещите убежище от войната в Украйна.

  Образование

  Информация за законодателната рамка и съществуващата подкрепа. Превод и културно посредничество. Социална подкрепа. Кризисно настаняване на майки с деца до 3 години и бременни жени. Психосоциална подкрепа.Хуманитарна помощ.

  Информация

  Подкрепа

  Настаняване за семейства с деца. Материална подкрепа. 

  Хуманитарна помощ

  Настаняване за семейства с деца. Материална подкрепа. 

  Хуманитарна помощ

  Работа на терен по превенция на трафика на хора, обучение на доброволци и специалисти, работещи с украински бежанци с цел разпознаване и идентифициране на случаи на трафик на хора, както и директни консултации с хора, бягащи от войната.

  Подкрепа

  Сравнете обяви