• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Изпратете оферта за работа

  Данни за компанията

  Подробности за работа

  Изберете дали това е отдалечена позиция.

  Информиран съм, че:

  - обявени от служителите на местата, се публикуват и са публично достъпни на електронната страница на Агенция по заетостта, www.az.government.bg, в съответствие с извикването на чл. 13 (3) от Правилника за прилагане на Закона за защита на етността.

  - по силата на Регламент (ЕС) 2016/589 13 април 2016 г. относно Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES), достъпа на работниците до услугите за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазара на труда и за промяна на регламентите (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013.

  Сравнете обяви