• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Кърджали

  Област Кърджали

  Тук се намира Перперикон - един от най-древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите.

  Област Кърджали се намира в Южна България, в Източните Родопи и заема голяма част от долината по горното и средното течение на река Арда. Областта граничи на юг и югоизток – с Гърция. Центърът на административната област е град Кърджали. В административно-териториалните граници на областта са включени седем общини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Броят на населените места в тях е 468. Населението е над 150 хиляди души.

  Дължината на общата граница на област Кърджали с Гърция е около 90 км. Граничното положение на областта е благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие и за осъществяване на трансгранично сътрудничество. През територията на област Кърджали преминава Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9 Хелзинки – Санкт Петербург – Москва /Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – проход Маказа – Александруполис. ГКПП Маказа-Нимфея, намиращ се на 50 км от гр. Кърджали, е предпочитан пункт за преминаване на лекотоварни автомобили. Чрез него се осъществява връзката между Балтийско и Северно море и движението по оста Русия, Румъния, България – Гърция и региона на Егейско море. Разстоянието между Кърджали и Комотини, Гърция, е 78 км, а пристанището в Александруполис, Гърция – на 170 км от областния център гр. Кърджали.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  Мрежата от учебни заведения е с оптимална структура за общо образование, професионална подготовка и получаване на висша образователна степен.

  В областта функционират 175 учебни заведения – детски градини -74; училища – 87 /начални, основни, средни, профилирани, професионални, плас духовно училище/.

  На територията на областта / предимно в общинските центрове / функционират и 7 общежития и пансиони.

  Филиал „Любен Каравелов“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ предлага в Кърджали обучение на студенти по специалностите Педагогика, Педагогика на обучението, Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Във филиал на Минно-геоложкия университет се придобива обща инженерна подготовка, с по-тясно профилирани знания и умения в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда.

  Медицина

  5 са многопрофилните болници на територията на област Кърджали, здравното обслужване се осъществява и от редица медицински центрове за извънболнична помощ.

  Промишленост и работни места

  Област Кърджали е богата на природни изкопаеми и е с изградени традиции в сферата на преработващата и добивната промишленост. Значителен икономически растеж бележат строителството и предприятията от текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има най-добрите традиции в България в отглеждането на ориенталски тютюни и суровинна база за развитието на цветната металургия, златодобива, дърводобива, преработката на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост. Важно място в икономическото развитие на област Кърджали заема преработващата промишленост. Фирмите от отрасъла са специализирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми и производство на олово, цинк, калай и техните сплави, пластмасови изделия, продукти от бентонит, перлит и зеолит, както и изделия след металообработка. Едно от водещите предприятия в региона е „ОЦК” АД – Кърджали, чиято дейност е производство на олово, цинк, калай и техните сплави. Металообработването и производството на пластмасови изделия е представено от „Монек-юг” АД – Кърджали, „Пневматика-Серта” АД – Кърджали, „Джебел-96” ООД – Джебел, „Формопласт” АД – Кърджали и „Кирково” ООД – Кирково.

  Значимите за региона подотрасли на преработващата промишленост са текстилната и шивашката промишленост, където е и значителна част от чуждестранните преки инвестиции – Гърция, Турция, Германия и Холандия. Най-големите производители са: „Шахинлер-България” ООД – Кърджали, „Артекс-България” ЕООД- Момчилград, „Булфанко” АД – Кърджали и „Модак” ООД – Кърджали.

  Най-динамично развиващият се сектор в област Кърджали е строителството. В този сектор разходите за дълготрайни материални активи за последната година са удвоени. Основни представители в бранша са: “Ардастрой” ООД – Кърджали, “Саварона” ЕООД – Кърджали, “Родопастрой” ООД – Момчилград и “Пътстройинженеринг” АД – Кърджали. Дърводобивът е много добре развит в шестте лесничейства на областта. Районът притежава голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.

  Най-динамично развиващият се сектор в област Кърджали е строителството. В този сектор себестойността на дълготрайните материални активи се е удвоила през последната година. Основни представители в бранша са: Ардастрой ООД – Кърджали, Саворона ЕООД – Кърджали, Родопастрой ООД – Момчилград и Пътстройинженеринг АД – Кърджали. Дърводобивът е много добре развит в шестте горски стопанства на областта. Регионът има голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.

  Шофьори, складови работници, работници в заведенията и търговските обекти се търсят на трудовата борса.

  Културно и историческо наследство

  Многобройни исторически и културни забележителности са разположени на картата на област Кърджали.

  Перперикон е археологически комплекс, обитаван е още преди 8000 години, през каменната ера, след което при траките е свещен скален град, а по-късно там са живяли римляни, византийци и българи. Днес там може да се видят останките от древния град Перперикон, гробницата на владетелите, паметници от античността, останки от средновековна крепост. Перперикон е най-големият мегалитен комплекс на Балканския полуостров.

  Каменната сватба или както е другото име Вкаменената сватба е разположена на 4 км на изток от Кърджали, в близост до село Зимзелен. Според проучванията скалните образувания са започнали да се оформят още преди 40 милиона години в резултат на подводна вулканична активност. Те са високи около 10 м и заемат площ от 50 дка.

  Манастирът Успение Богородично представлява православно духовно средище и се намира в град Кърджали, в квартал Гледка. В двора на манастира е разположен построения около кладенеца параклис Животоприемний източник, за който се счита, че Божията майка казва, че мнозина ще намерят изцеление при него и че е благословен. Изключително ценна реликва за манастира е частица от св. Кръст Господен съхранявана тук.

  Крепостта Моняк се намира в Източните Родопите, близо до град Кърджали. Тя е една от най-високо разположените и най-големи средновековни крепости в Родопите. Датира от 12 – 13 век.

  Красивите меандри на река Арда могат да се видят в средното течение на реката. Там тя криволичи сред огромните скални масиви и куполи на Източните Родопи.

  Настаняване

  Между 300 и 500 лева е месечният наем за жилище.

  Важни контакти

  Бюро по труда Кърджали – 036 166 562

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Кърджали (ruo-kardzhali.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви