• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Ловеч

  Област Ловеч

  Един от българските царе – Иван Срацимир, е роден в Ловеч през 14 век. Заради работливите и богати тукашни занаятчии, през 17 и 18 век Ловеч е наричан „Алтън Ловеч“, т.е. „златният Ловеч“.

  Ловеч е побратимен с Изяслав, Украйна.

  Област Ловеч е разположена по северните склонове на Средна Стара планина и в началото на Дунавската равнина. Административен център е град Ловеч, 7 са другите общини – Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица. Населението е над 140 хиляди души.

  По-големите реки, които преминават през региона, са Осъм, Вит, Златна Панега. В този район се намират осем резервата и защитени територии, които са част от огромния Национален парк “Централен Балкан”. Сред тях най-известни са резерватите: “Козята стена”,“Стенето”, “Боатин” и “Царичина”.

  През територията на областта минават две главни транспортни артерии - път E-772 /Ябланица - Севлиево - В. Търново - Търговище/ и Е-83 /Ябланица - Луковит - Плевен - Бяла/.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  46 са детските заведения в областта – целодневни детски градини и обединени детски заведения с яслени групи.

  Образователната система в областта е добре развита с общо 61 училища. Учебните заведения в средния курс обучават специалисти с добра общообразователна и професионална квалификация, отговаряща на спецификата на региона – Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф І” – Ловеч, Ветеринарно-медицински техникум и Кожарски техникум – Ловеч, Техникум по горско стопанство и дървообработване – Тетевен, Средно художествено училище по приложни изкуства – Троян, СПТУ по туризъм – Априлци, СОУ за обучение на планински спасители с. Черни Осъм, община-Троян.

  Като звено на Техническия университет – Габрово, в Ловеч е създаден Технически колеж за обучение на студенти със степен „бакалавър“ по специалностите машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника.

  Медицина

  Здравното обслужване на населението се осъществява чрез предоставянето на извънболнична и болнична медицинска помощ. Болничната помощ на територията на област Ловеч се осъществява от седем лечебни заведения. Четири от тях са многопрофилни болници за активно лечение – една областна в Ловеч и три общински в градовете Троян, Тетевен и Луковит, една специализирана болница за активно лечение на белодробни болести в Троян и две държавни психиатрични болници – в Ловеч и гара Карлуково.

  Промишленост и работни места

  Водещите икономически отрасли за областта са производството на хранителни продукти и напитки; производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях, фармацевтични продукти, печатна дейност.

  На територията на област Ловеч водещи са дърводобивната и дървообработващата промишленост, производството на мебели и офис оборудване, производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, фармацевтични продукти, циментопроизводство, преработване на животинска продукция, туризъм.

  "Търговия, ремонт на автомобили и битова техника" и "Селско, горско стопанство, лов и риболов" заемат по-малък дял в икономиката.

  Културно и историческо наследство

  На територията на област Ловеч се намират множество природни забележителности. Южно от квартал Видима на град Априлци се намира 80-метровият водопад „Видимско пръскало” на река Пръскалска. В Деветашкото карстово плато се намират едни от най-големите пещерни комплекси в България и почти всички други видове карстови форми. Деветашката пещера с дължина 2440 метра и е една от най-големите пещери в страната.

  Районът на с. Крушуна е определен за моделен район на карстови защитени територии в България с оглед на тяхното устойчиво развитие. Тук се намира природната забележителност „Маарата” част от едноименния лесопарк. До село Брестница се намира пещерата Съева дупка, обявена за национален туристически обект. Тя е образувана преди повече от 1 милион години от тектонски варовици. Дължината и е 400 метра, с височина от 5 до 17 м. Неповторимите пещерни образования - сталактити, сталагмити и сталактони, я превръщат в истински подземен дворец.

  В околностите на Луковит се намират красивият каньон на река Златна Панега и уникални скални образувания в Карлуковското карстово плато.

  В района има предпоставка за развитие на екологичен, културен и балнеоложки туризъм. На 10 км от Троян се намира прочутият не само в България Троянски манастир "Успение Богородично". Той e третият по големина в България, след Рилския и Бачковския манастир.

  Настаняване

  300-400 лева месечно е цената за наемане на жилище.

  Важни контакти

  Бюро по труда Ловеч – 069 412 294

  Регионално управление на образованието - РУО-Ловеч: Новини (ruo-lovech.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви