• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Разградска област

  Разградска област

  Благороден елен, елен лопатар, диви свине, зубри, вълци и чакали се отглеждат в един от най-големите резервати в България, на 30 км от Разград – „Воден-Ири Хисар“. Близо до Разград се намира и едно от най-магическите поклоннически места– Демир баба теке.

  Област Разград е разположена в североизточната част на България, по-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.

  В границите й влизат 7 общини: административният център Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, и 104 населени места, от които 6 града и 98 села. Населението е над 120 хиляди души.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  В област Разград функционира многообразна училищна структура и мрежа от детски градини. Общият брой на учебните заведения е 150 - 85 детски градини са 85, общообразователните училища – 52, професионални гимназии – 10, специални училища – 3. Специалните училища две са помощни за деца с умствена изостаналост и едно е възпитателно училище – интернат в град Завет.

  В град Разград функционира филиал на русенския университет „Ангел Кънчев” за обучение на студенти в три специалности – химични технологии, биотехнологии и технологии на храните.

  Медицина

  Лечебните заведения в областта осигуряват болнична и извънболнична помощ. 3 са многопрофилните болници за активно лечение - МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” с 53% държавно участие и 2 общински болници – „МБАЛ – Исперих” ЕООД и „МБАЛ-Кубрат”.

  Извънболнична помощ на територията на областта се осъществява от 54 амбулатории за първична медицинска помощ - 26 са в община Разград, 10 са в община Исперих, 7 - в община Кубрат, 4 - в община Лозница, 3 - в община Самуил, 2 - в община Цар Калоян. Специализираната извънболнична помощ се извършва от 105 амбулатории – и 10 медицински центъра. Спешната медицинска помощ в Разград има разкрити филиали в Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница.

  Промишленост и работни места

  Водещите отрасли в икономиката на Област Разград са селското стопанство, фармацевтиката, керамиката, шивашката, хранително-вкусовата и леката промишленост, машиностроенето, строителството, търговията и услугите.

  Малките предприятия с до 9 заети лица имат най-голям дял в икономиката на област Разград.

  Структуроопределящи предприятия са:

  • Фармацевтика: „Биовет” АД, „Балканфарма” АД, „Завет” АД
  • Керамика: “Хан Аспарух” АД
  • Машиностроене: „Тракция” АД, „Дружба” АД, „МАТ” ООД, „Инокс” ООД, „Раломекс” АД, “Добруджа - КИТ” АД
  • Лека промишленост: „Микро – 67” АД, „Лудогорие 91” АД, „Разград Полиграф” ООД, „Добрев прес” ЕООД
  • Селско стопанство: „Агротайм” ООД, „Аннона грейн” АД, „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД, ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър
  • Шивашка промишленост: „МАГИ-КА” ООД, „Мелиса-текстил” ООД, “Ахинора” АД, “Мелиса - Текстил” ООД, ”Семела”ООД
  • Хранително-вкусова промишленост: „Млин - 97” АД
  • Преработвателна промишленост: „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД, „АВИС” АД, „Октопод” ООД
  • Строителство: “Пътно строителство” АД, “Строймонтаж” ЕАД, “Абритус” ЕООД, “Строител” ЕАД, "Лудогорие” ООД.

  Трудовата борса предлага работа за шофьори, работници в търговски обекти, складови и строителни работници, сервитьори и помощници в кухня.

  Културно и историческо наследство


  Сред най-известните паметници на културата е националният историко-археологически резерват „Сборяново” в Община Исперих (между селата Малък Поровец и Свещари) е с площ 6 470 дка и охранителна зона 13 304 дка. В границите на резервата се намира един от деветте паметници на културата в България под закрилата на ЮНЕСКО – Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на културно-историческото наследство през 1985 г. През 2012 г. на територията на резервата беше отрито уникално златно тракийско съкровище от края на 4 век пр. н. е.

  Историко-археологическият резерват „Абритус” – римското име на Разград, с площ от 1 000 дка представя фортификационната система на античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна за туристи. Джамията „Ибрахим паша”, Разград е уникален паметник на ислямската култура (1 614 г.), втора по големина в България, след „Томбул” джамия в Шумен. Културният живот в област Разград се допълва от дейността на няколко професионални формации - Разградска филхармония "Професор Димитър Ненов”, Професионален капански ансамбъл Разград, Фолклорна музикално-танцова формация към Читалище “Напредък”, Школа по народни танци, Фолклорен танцов ансамбъл “Абритус”.

  Настаняване

  Средната цена за наем на жилище е 450 лева.

  Важни контакти

  Бюро по труда Разград – 084 752 307

  Регионално управление на образованието - Начало (ruo-razgrad.com)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви