• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Русенска област

  Русенска област

  Наричат Русе „Град на свободния дух“. И още – „Малката Виена“ и „Град на първите неща“. В Русе е роден носителят на Нобелова награда за литература Елиас Канети.

  Русе е най-големият дунавски град на България, административен център на област Русе, разположена в Северна България. Границата й съвпада с държавната граница на България с Румъния – по поречието на най-голямата водна магистрала в Европа, река Дунав.

  Област Русе има благоприятно кръстопътно местоположение, през територията на която преминават два Паневропейски транспортни коридора: №7 (свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн – Майн – Дунав) и №9 (започва от финландската столица Хелзинки, преминава през Виборг, Санкт Петербург, Псков, Калининград, Киев, Кишинеу, Букурещ, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково и завършва при Александруполис).

  В административно отношение включва 8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово.

  По крайбрежната ивица на Русе са разположени пристанища с национално, регионално и специално предназначение. На територията на област Русе съществува изградена и добре развита железопътна инфраструктура. Първата железопътна линия в България – Русе-Варна, е изградена през 1866 г., русенската ж.п. гара – на над 150 години – сама по себе си е забележителен архитектурен обект.

  Област Русе е най-голямата индустриална зона в Северна България. Най-значителен дял в региона заема търговията, на второ място е преработващата индустрия с подсектори машиностроене и дървообработваща промишленост, транспорт и логистика. Русе е граница, пристанище, през Дунав мост минава международен влаков и автомобилен път, а създадената през 1988 г. Свободна зона е важен експортно-импортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения на инвеститорите и търговците, опериращи на територията й.

  0
  Училища
  0 +
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  Добре развита е образователната система на областта. Само в Русе има 19 детски градини с утвърдени традиции в иновативното обучение. 75 са основните и средните училища в областта, с добро присъствие в системата са училищата за професионално образование в областите електроника, дървообработване и вътрешна архитектура, облекло, селско стопанство. В Русе от близо 60 години петгодишен курс на обучение по чужди езици се осъществява в една от най-известните езикови гимназии в България – английската гимназия „Гео Милев“.

  Русенският университет "Ангел Кънчев" обучава студенти и извършва фундаментални и приложни научни изследвания, свързани с внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Висшето училище има изключително модерна информационна и технологична база. Акредитиран е от Националната агенция с изключително високата оценка 9.44. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт. Студентите се обучават в 50 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, а акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор" са 43.

  Медицина

  11 са големите здравни заведения на територията на областта, осигуряващи доболнична и болнична медицинска грижа, както и Център за спешна медицинска помощ.

  Промишленост и работни места

  В икономиката на област Русе преобладават отраслите на леката промишленост – шивашка, текстилна и хранително-вкусова промишленост, също и химическа промишленост, корабостроене, машиностроенето, металообработванети производството на военна техника.

  Водещи фирми в технологичните услуги са – СЕТ Писиби Технолоджи ООД, Щайнер Електроник ЕООД и Тераком ООД, специализирани във високо-технологични дейности (лекарствени вещества и продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти); Монтюпе ЕООД, АЛ Филтър ООД, Каолин ЕАД; „Астра биоплант“, Оргахим АД, специализирани в средно високо-технологични дейности (химични продукти, производство на биодизел и растителни масла, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобилостроене, добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини и др.); РУ Ангел Кънчев, Нетуоркс България ООД, Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик, Интермедия ООД, Оперно Филхармонично Дружество Русе, специализирани във високо-технологични наукоемки услуги (научни изследвания и експериментални разработки, информационни технологии, образование, творчески услуги).

  Областта се характеризира със съществен опит и традиции в земеделието. Районът е особено благоприятен за зърнопроизводството, растениевъдство и животновъдство. Основни култури са пшеница, рапица, слънчоглед, царевица. Оперират и сравнително големи месопреработвателни компании.

  Сред търсените професии на трудовата борса са международни шофьори, брокери, търговски работници, обслужващ персонал в местата за настаняване.

  Културно и историческо наследство

  Област Русе е привлекателна със своите защитени природни, културни и исторически и забележителности от различни епохи. Сред по-значимите са Римската крепост Сексагинта Приста; Националният археологически резерват „Скални църкви при с. Иваново“, обект под егидата на ЮНЕСКО; Скалният манастир „Св. Димитър Басарбовски“; Часовникова кула – Бяла; Екомузеят с аквариум.

  Област Русе е включена от Министерство на туризма в една от националните дестинации за винено-кулинарен туризъм – Дестинация – „Мизия“ - Оряхово, Плевен, Свищов, Русе и в една от културно-историческите дестинации – Дестинация – „Столиците и градовете на българските царе и патриарси“ с маршрут Велико Търново – Русе – Шумен – Плиска – Мадара – Преслав – Силистра – Провадия – Варна. Дестинация „Мизия“ включва обектите Пещера Орлова чука – Ивановски скални църкви – Басарбовски скален манастир – Лесопарк „Липник“ – Сексагинта Приста, а културно-историческата дестинация – „Столиците и градовете на българските царе и патриарси“ включва Русе, Басарбовски скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски“, Катедрален храм „Св. Троица“, Средновековен град Червен, Ивановски скални църкви и стенописи.

  Русе е домакин на традиционни международен музикален фестивал – Мартенски музикални дни, Туристически панаир Уикенд туризъм Русе, Национален джаз фест, а в общините от областта се провеждат множество местни фестивали - на рибата, виното, атрактивни възстановки исторически на събития.

  Настаняване

  Актуалните към момента цени за наемане на жилище са между 300 и 500 лева, в зависимост от големината, местоположението и вида строителство.

  Важни контакти

  Агенция по заетостта, Бюро по труда Русе - Регионални обяви - ДРСЗ Русе | Агенция по заетостта (government.bg)

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието – Русе (rio-ruse.org)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви