• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Силистра

  Област Силистра

  Силистра, с древното си име Дръстър, е духовният център на Първото българско царство, владение на основателя на българската държава хан Аспарух.

  Побратимен град с Хмелницки, Украйна.

  Силистренска област се намира в Североизточния край на България, с административен център град Силистра с пътническо пристанище на река Дунав. Общинските центрове са Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан. Населението е над 130 хиляди души. Релефът е равнинен. Край Силистра е разположена крайдунавската плодородна низина - Балтата край с. Айдемир. В югозападната част на низината е разположено защитеното езеро Сребърна, подхранвано от няколко карстови извора. То е с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко острова, някои от които са подходящи за отдих и туризъм.

  Град Силистра – античният Дуросторум и средновековният Дръстър е основан през 106 г. сл. Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният форпост на империята срещу варварите на Долен Дунав. Днес следите от древното минало са експонирани и формират Национален архитектурно–археологически резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра”.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Университетa

  Образование и грижа за децата

  Образователната структура на областта включва 27 детски заведения от различен вид и 50 училища. Специализация в средния курс се предлага в училищата по селско стопанство в Ситово, в професионалната гимназия по производствени технологии в Силистра, в професионалната гимназия по стопанско управление в Силистра. В административния център има и спортно училище. Областта се обслужва от три многопрофилни болници – в Силистра, Тутракан и Дулово.

  Учебните заведения, предлагащи висше образование в Силистра, са представени от два филиала на Русенски университет “А.Кънчев” и едно самостоятелно училище. Педагогически факултет, Филиал-Силистра на Русенски университет; подготвя учители по специалността “български език и чужд език”, както и специалисти по “биология и информатика”, “химия и информатика” и “физика и информатика”. 

  Технически колеж – .Силистра към Русенски университет “А.Кънчев” подготвя специалисти в широк диапазон на технически умения - “транспортна техника и технологии”, “автоматика, информатика и управляваща техника”, “радиотелевизионна техника”, “електроенергетика и електрообзавеждане”, “електроника”. Висше училище “Земеделски колеж”, Учебно-научен център Силистра, подготвя специалисти по аграрна икономика и фермерство.

  Промишленост и работни места

  Икономическото развитие на област Силистра се обуславя от нейните природо-географски дадености и традиции. На територията й се намират големи промишлени предприятия, предлагащи широка гама от продукти: метало и дървообработващи машини, електроника, метални домакински съдове, каучукови изделия, текстилна продукция. Особено добре развита е хранително-вкусовата промишленост - производство на месо и месни изделия, рафинирано слънчогледово масло, консервирани плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти.

  Добре развитата транспортна инфраструктура - железопътна и шосейна мрежа и речно пристанище осигуряват добри възможности за връзки с други части на Европа и света. Товарното пристанище на Силистра е единственото по българското поречие на р. Дунав, с възможност за обработка на 5000 тонни товарни кораби. Чрез воден коридор № 7 и канал "Рейн-Майн"се създават предпоставки за преминаване на товарите до Западна Европа.

  Селското стопанство има стуктуроопределяща роля в икономиката на област Силистра. В структурата на растениевъдството в областта могат има три основни производства - зърнени и маслодайни култури, трайни насаждения и тютюн. Силистренска област е сред малкото, имащи предприятия за преработка на месо и на мляко, лицензирани за европейския пазар.

  Културно и историческо наследство

  Тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Тук е роден Флавий Аеций - патриций, консул, върховен главнокомандващ на римската империя, победителят на хуните и Атила, наричан още “последният римлянин”.

  Най-забележителният паметник от тази епоха е Римската гробница с неповторими стенописи от средата на ІV в., направена по заповед на римски патриций от Дуросторум.

  През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изграден Дунавската резиденция „Преславният дом на Дунав” на българските ханове и царе, в който през 896 – 897 година се установява самият цар Симеон Велики. През 870 г. градът получава българска епископска катедра, оглавена от епископ Николай, а през 927 година в Дръстър е основана първата българска патриаршеска катедра, оглавена от първия български патриарх Дамян.

  Сред забележителностите са Силистренската гробница, Патриаршеската базилика, част от колона на хан Омуртаг, Архитектурният резерват в Тутракан, защитеният резерват „Сребърна“ за познавателен туризъм.

  Настаняване

  Наемите за жилище варират между 200 и 300 лева месечно.

  Важни контакти

  Бюро по труда Силистра – 086 823 857

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Силистра (ruobg.com)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви