• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Сливен

  Област Сливен

  Сливен е градът на ветровете, на 100-те войводи и на Сините камъни. И на първата фабрика на Балканския полуостров.

  Сливен е побратимен с Мелитопол и Тернопол, Украйна.

  Област Сливен се намира в Югоизточна България. Административен център е град Сливен, общините в областта са Котел, Нова Загора и Твърдица, селата са 113, населението – над 200 хиляди души.

  Тези земи са били обитавани от траки, прабългари, славяни, били са във владенията на Римската и Византийска империя. За първи път името на град Сливен ( Изтлифаност) се споменава през 1153г. от арабския пътешественик Ал Идриси, който го описва като голям и важен град. Под Османско владичество особено активно тук е хайдушкото движение, с което градът си спечелва името “Градът на стоте войводи". Друго свидетелство за будния и предприемчив дух на жителите е създадената през 1834 г. от Добри Желязков-Фабрикаджията първа на Балканския полуостров фабрика, което оставя траен отпечатък върху бъдещото развитие на Сливен. С не по-малко историческо значение е и Котленския край, чиито селища Котел, Медвен, Жеравна стават огнище на Българското Възраждане.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  Образователната структура на областта включва 61 детски заведения – ясли и целодневни детски градини.

  73 са училищата – основни, средни и професионални. Сред профилираните училища са Професионалната гимназия по техника и технологии в Нова Загора, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм в Сливен, Национално училище по фолклор в Котел.

  В Сливен студентите се обучават във филиала на Техническия университет – София по специалностите компютърно и софтуерно инженерство, електротехника, мехатроника, компютърни технологии в машиностроенето. Във филиала на Медицинския университет – Варна се осъществява обучение за медицински сестри и акушерки. Висше образование се получава още в Частния професионален колеж по мениджмънт и в Частния професионален търговски колеж.

  Медицина

  4 са многопрофилните болници в областта, има филиал на Военномедицинската академия – София, Специализирана хирургична болница, Специализирана болница по акушерство и гинекология, Специализирана болница по рехабилитация.

  Промишленост и работни места

  Като стар промишлен център, град Сливен има традиции в производството на текстил и трикотаж, храни и напитки, на машини и оборудване. Благоприятният климат е предпоставка за утвърждаването на Сливенския регион като важен доставчик на селскостопанска продукция. Условията са изключително подходящи за развитие на овощарство (особено производството на праскови и череши), лозарство, зеленчукопроизводство, производство на слънчоглед и зърнени култури, а също и за развитие на животновъдство.

  В териториално отношение промишлеността и услугите са най-силно развити в общините Сливен и Нова Загора. В тях аграрния сектор също има силни позиции. За общините Котел и Твърдица селското стопанство е с най-голяма значение. Най-голям потенциал за развитие на туризма има в общините Котел и Сливен.

  Традициите в производството на текстил се предопределя от забележително събитие – построяването през 1834 г. в град Сливен на първата текстилна фабрика от Добри Желязков, която е и първото промишлено предприятие на Балканския полуостров. С нейното създаване прохожда и българската индустрия. И до наши дни Сливен е един от текстилните центрове на България. Тук се намират едни от най-големите текстилни предприятия в страната - инвестиция на италианския концерн „Миролио”. С важно значение е производството на килими на много известния производител „Декотекс Карпет” АД. Значително място заемат множеството малки фирми, произвеждащи хавлиени тъкани и изделия, мъжки и дамски чорапи, облекло. Регионът е известен и с традиционното за град Котел и селищата около него ръчно производство на изтъкани с фолклорни мотиви килими.

  Производство на хранителни продукти и напитки е вторият по значение отрасъл в Сливенска област. Той има силни позиции във винопроизводството, в млекопреработката, в производството на месо и месни продукти, на плодови и зеленчукови консерви. Големи производители и износители на вино в региона са Домейн Бойар, чиято нова изба в Сливен е една от най-модерните в Европа и „Вини” АД, който произвежда висококачествени вина и високо алкохолни напитки. Зърнопреработването е представено от холдинга „Мелинвест”. Основно място в развитието на отрасъла има и производството на плодови и зеленчукови консерви, които се реализират на пазарите на Европа, САЩ и ОНД. В Сливен се намират и едни от най-големите предприятия за преработка и пакетиране на ядки.

  Производството на машини и оборудване е представено от няколко големи фирми в Сливен и Нова Загора, които произвеждат универсални стругови машини, колонни пробивни машини, дървообработващи машини, металорежещи машини, селскостопанска техника.

  Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта. Доброто фуражно производство в полската част на областта – общините Нова Загора и Сливен - създава благоприятни условия за развитие на говедовъдството и свиневъдството, а наличието на ливади и пасища в планинската и полупланинската част – общините Котел и Твърдица - благоприятстват за развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство. На територията на Сливенски минерални бани е изграден най-големият в Южна България пазар за живи животни. Тук се провеждат национални и регионални изложби по животновъдство, аукциони и научно-практически конференции, подпомагащи производството на животинска продукция в региона.

  Работници, готвачи, детегледачки, строителни работници са сред търсените на трудовата борса.

  Културно и историческо наследство

  Сред забележителностите на областта са Природен парк „Сините камъни” и архитектурният резерват село Жеравна. Националният музей на текстилната индустрия е първият специализиран музей от индустриален тип в България. действащи. 

  В община Котел успешно се развиват селският и екотуризъм. На нейната територията се намират множество природни забележителности, които са изключително интересни туристически обекти: пещери ( Черните извори, Дряновска пещера, Кървавата локва, Приказна), причудливи скални образования ( Урушки скали, Орлови скали с гнездовище на скален орел, Злостен – карстов комплекс с една от най-дълбоките пропасти в България “Леденика”) и красиви водопади (“Скоковете”, “Медвенски извори”, “Синия вир”). В община Сливен и община Нова Загора има условия за балнеолечебен и SPA туризъм, предвид наличието на естествени минерални извори.

  Настаняване

  Наемите на жилища варират между 200 и 400 лева.

  Важни контакти

  Бюро по труда Сливен – Дирекция бюро по труда - Сливен (sliven.net)

  Регионално управление на образованието - Начало (rio-sliven.org)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви