• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Смолян

  Област Смолян

  Според легендата тъкмо тук, край Смолян, в Родопите митичният певец и музикант Орфей черпел вдъхновение. Тук е и пещерата „Дяволското гърло“, през която, пак според легендата, Орфей е трябвало да мине, за да изведе любимата си Евридика от царството на Хадес.

  Област Смолян се намира в Южна България и е разположена в централната част на Родопите. На юг областната граница съвпада с държавната граница с Гърция. Надморската височина на областта е от 450 до 2 191 метра. На територията на Смолянска област има 10 общини - Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, с 240 населени места, 8 от които са градове. Като обединен град Смолян е създаден преди повече от 60 години члез сливането на селата Езерово, Райково и град Устово. Населението на областта е над 100 хиляди души. Административен център е град Смолян.

  Областта разполага с богати ресурси, в това число мекият климат през цялата година, разнообразен релеф, който е подходящ за почивки и туризъм, невероятни условия за ски през зимата, големи и богато населени гори с различни видове растения и животни, големи водни площи и балнеоложки възможности. Родопите са изключително богати на водни минерални ресурси.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  55 са детските заведения в областта, 70 са регистрираните училища. Тук, в Широка лъка, се намира най-известното Национално училище за фолклор, в Смолян е професионалната гимназия за приложни изкуства.

  Филиал на Варненския свободен университет обучава в Смолян студенти по специалностите бизнесадминистрация и мениджмънт, строителство на сгради и съоръжения, водоснабдяване и канализация, защита на националната сигурност. В Смолян се приемат студенти и във Физико - технологичен факултет, филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

  Медицина

  4 са многопрофилните болници в областта, специализираните болници са 3, има и Център за спешна медицинска помощ.

  Промишленост и работни места

  В област Смолян брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с по-бавен темп от общия за националната икономика, доходите обаче остават по-високи от средните за страната през 2019 г. Географското местоположение на област Смолян като гранична област и планинският характер на територията обуславят и сравнително слабото развитие на инфраструктурата. В областта липсват железопътни линии, автомагистрали и първокласни пътища. Смолян е най-добре представящата се област в сферата на реда и сигурността. Правосъдието е бързо, престъпността – ниска, а разкриваемостта – висока.

  Област Смолян е сред областите с най-ниски емисии на въглероден диоксид в атмосферата. Като силни страни за местната икономика може да се посочат: благоприятно географско местоположение; наличие на природни ресурси – руда, минерална вода (Баните, Девин, Златоград), горски площи с богато разнообразие на дивеч и ценни растителни видове; наличие на свободни терени за развитие на инвестиционна активност. Туризмът е приоритет на индустрия в областта.

  На трудовата борса се търсят общи работници в строителството, хора за почасова работа и работа от вкъщи, готвач в ученически стол.

  Културно и историческо наследство

  Посещението на изключително красивата планина Родопи е привлекателно за туристите, регионът има богата историята и етнография, екологично чиста среда, природни и културни забележителности.

  Сред тях са Ранновизантийската базилика в местността Могилата в община Смолян, Крепост в местността Калето в Смолян, Триград, пещерата “Харамийска дупка” в община Девин, Археологически комплекс “Долна Бартина” в община Доспат.

  Настаняване

  Между 300 и 600 лева е месечният наем за жилище.

  Важни контакти

  ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ОКРЪЖНИЯ ЩАБ: 0889 850 047; 0301/6 01 93

  Бюро по труда Смолян - 
  0301/6-20-36

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Смолян (ruobg.com)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви