• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Каква е разликата между временна и международна закрила?

  Временна закрила

  Кой може да кандидатства за временна закрила?

  • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
  • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
  • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, ако заявят изрично, че искат да ползват статута на временна закрила в срок до 31 март 2022г.

  Колко време отнема процесът?

  • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
  • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.

  Какви права ми дава временната закрила?

  • Право да останете на територията на Република България;
  • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила; 
  • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате: 
   – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрила;
   – Право на събиране със семейството си;
   – Право на труд и професионално обучение;
   – Право на образование за ученици и право на достъп до детска градина за деца до 6 години;
   – Право на подходящо настаняване или средства за настаняване, ако е необходимо;
   – Право на помощ за настаняване и хранене в места за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър, в общ размер 40 лв. без ДДС на човек на нощувка и храна / закуска, обяд и вечеря/, вкл. туристическа такса, която се заплаща на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за период до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, изявили желание за достъп до пазара на труда в страната, като тази помощ ще се предоставя до 1 месец от датата на кандидатстване. Очаква се срокът на валидност на програмата да бъде от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
  • Право на социално подпомагане;
  • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
   – Хората от уязвими групи – деца до 18 години, непридружени деца, бременни жени, самотни родители с непълнолетни, възрастни хора и хора с увреждания, сериозни здравословни проблеми, психични разстройства, жертви на трафик или изтезания, изнасилвания или други тежки форми на насилие – имат правото на пълно медицинско обслужване като български граждани. 

  Международна защита

  Кой може да кандидатства за международна закрила?

  • Всяко лице, от която и да е държава, има право да потърси международна закрилa (статут на бежанец или хуманитарен статут) в България, когато е преследван или когато съществува заплаха за живота или безопасността му.
  • Вие сте кандидат за убежище от момента на подаване на молба за закрила. От този момент нататък имате право да останете в България, докато не бъде взето окончателно решение по вашата молба. 

  Колко време отнема процесът?

  • Процедурата може да отнеме от 2 до 21 месеца;
  • Международна закрила се предоставя след подаване на писмена молба до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи МВР (миграция, полиция).
  • Процесът е дълъг и сложен, изисква задълбочена проверка на документи, факти, твърдения и обстоятелства, поредица от интервюта и проверки, като процедурата може да отнеме до 21 месеца и да завърши с „отказ“ или предоставяне на статут (хуманитарен или бежански) .

  Какви права ми дава международната закрила?

  • Право да останете на територията на Република България;
  • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на международната закрила;
  • Ако ви бъде предоставена субсидиарна закрила (хуманитарен статут), получавате:
   – Право на карта на чужденец с хуманитарен статут, която е валидна 3 години;
   – Ще имате правата и задълженията на чужденец с разрешение за постоянно пребиваване в България. Те включват правото на: 
   1. Трудова заетост без специално разрешение
   2. Образование в държавни училища и университети
   3. Право на събиране със семейството 
   4. Българско гражданство след 5 години 
   5. Пътуване в чужбина – Може да бъдете помолени да предоставите доказателство за вашата здравна осигуровка и финансова подкрепа през времето, планирано за вашия престой в чужбина.

  Сравнете обяви