• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Велико Търново

  Област Велико Търново

  Велико Търново е столицата на Второто българско царство и на династията на Асеневци през Средновековието. Тук се намира и Музеят на Възраждането и Учредителното събрание, разположен в Стария конак – в тази сграда, построена от легендарния български майстор Кольо Фичето, през 1879 г. е приета първата българска конституция - Търновската конституция.

  Велико Търново е побратимен с град Полтава, Украйна.

  Областта заема 4,2% от територията на страната и е разделена на 10 общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Населението е над 200 хиляди души.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  106 са основните и средните училища в областта – както общообразователни, така и осигуряващи професионална подготовка по транспорт, мениджмънт, строителство и геодезия, лека промишленост.

  89 са детските градини в областта.

  През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център.

  Медицина

  13 големи лечебни заведения на територията на областта са в регистъра на Министерството на здравеопазването. Осъществяват се всички видове общи и специализирани медицински и извънболнични здравни грижи.

  Промишленост и работни места

  През Великотърновска област преминава един от десетте международни транспортни коридори – МТК N 9 Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис. Коридор N 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК N 7 река Дунав, МТК N 8 Адриатика-Черно-море и МТК N 4 в участъка София-Свиленград. На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен град Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.

  Промишлеността е основен структороопределящ отрасъл за местната икономика с водещо значение по редица показатели. В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажби имат секторите “Търговия и ремонтни дейности”, “Преработваща промишленост” и “Транспорт, съобщения и електро и газоразпределение”.

  Селското стопанство е един от приоритетните отрасли с традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството е широко застъпено, с най-голям дял на зърнените и техническите култури. Зеленчукопроизводството е с дълга традиция в региона. Отглеждането на билки, етерично маслени култури и гъби, за което съществуват изключително благоприятни условия, се утвърждава и развива в областта. Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, но се налага и фермерският начин на животновъдство.

  Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства.

  Трудовата борса предлага работни места за шофьори, заварчици и кофражисти, болногледачи, животновъди.

  Културно и историческо наследство

  В областта се намират над 140 паметника на културата с национално значение - 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново.

  Административният център град Велико Търново е бил столица на средновековната Българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”. Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за развитие на една от най-атрактивните форми на туризъм у нас „селски туризъм“ и „екотуризъм”. Няколкото винарски центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В град Лясковец е учреден Музей на градинарството и лозарството с дегустации на вина в автентична обстановка.

  В близост до Велико Търново са уникалните по своята атмосфера и привлекателност обекти – музейният резерват „Арбанаси“, Къпиновският манастир „Св. Николай Чудотворец“, Преображенският манастир, а в самото Търново – прочутата Самоводска чаршия на занаятите.

  Настаняване

  Актуалните наеми за жилища варират между 300 и 600 лева месечно.

  Важни контакти

  Бюро по труда Велико Търново – +359 62 610 261

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Велико Търново (riovt.org)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви