• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Видин

  Област Видин

  Градът на втория мост над река Дунав и на средновековната крепост „Баба Вида“, където са снимани сцени от „Властелинът на пръстените“.

  Видин е побратимен с Ровно, Украйна.

  Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща 2.7% от територията на България. Географското положение благоприятства развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.

  Област Видин е входно - изходната врата на България за Европа и света. На север областта граничи с Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. През областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав.

  Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Университет

  Образование и грижа за децата

  На територията на област Видин има 24 детски градини и 32 училища. В населените места, където няма училища, на децата и младежите (до 16 години), подлежащи на задължително обучение, се осигурява безплатен транспорт за транспорт до централните училища.

  От 2017г. във Видин приема студенти филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Осъществява се в редовна форма на обучение за специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки и Български език и история. Срокът на обучение е четири години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация съответстваща на изучаваната специалност.

  Медицина

  Медицинското обслужване на територията на област Видин се осъществява чрез системата на извънболничната медицинска помощ - първична и специализирана, лечебните заведения за болнична помощ и пет филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. Достъпът до първична медицинска помощ в селските райони е затруднен, поради лошата инфраструктура и състоянието на съществуващата транспортна мрежа. В град Белоградчик има здравно заведение за болнична и извънболнична помощ, в няколко от останалите общини са открити медицински амбулатории.

  Икономика и работни места

  В икономическата структура на областта доминиращо място заема секторът на услугите – 72%, следван от селското стопанство и индустрията.

  Най-търсени професии от работодателите в района са: счетоводители, лекари, медицински сестри, учители, шивачи, шофьори, строители, продавач-консултанти, готвачи, електромонтьори, заварчици, шлосери, стругари, кофражисти, машинни оператори, монтажници, хигиенисти, общи работници.

  На трудовия пазар в Северозападен район продължава да има недостиг на висококвалифицирани кадри - инженерни специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, мениджъри с владеене на езици, кадри за системата на образованието, учители по информатика и информационни технологии, лекари и медицински сестри, така също и за специалисти и работници в някои от водещите браншове в района.

  При нискоквалифицираната работна сила без специалност и професия влияние оказва сезонния фактор. Най-много се търсят общи работници в туризма, селското и горското стопанство, строителството, шофьори.

  Културно и историческо наследство

  Областта е с изключително богата история. В продължение на 2 хилядолетия областта е била важен военен, транспортен и търговски център. В първото хилядолетие пр. н. е. тук живеят тракийските племена Мизи и Трибали, покорени и включени в пределите на Римската империя през I-ви век от н.е. Многобройни паметници, архитектурни фрагменти, скулптурни фигури, произведения на бронзолеярството и грънчарството свидетелстват и днес за възхода на античните Рациария (с. Арчар) и Бонония (гр. Видин) в епохата на Римското владичество.

  На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.

  Сред най-емблематичните забележителности са:

  • Крепост "Баба Вида" и крепостните стени „Калето”– едно от най-запазените средновековни отбранителни съоръжения в България
  • Римските крепости „Калето” в гр. Белоградчик и „Кастра Мартис” в гр. Кула,
  • Джамията и Библиотеката на Осман Пазвантоглу в гр. Видин
  • Музеите "Кръстата казарма" и Турски конак "Колука“ в гр. Видин
  • Катедрала "Св. В. М. Димитър" - втора по големина след храм - паметника "Св. Александър Невски" в София.
  • Белоградчишките скали
  • Биосферен резерват "Чупрене"
  • "Пещерата Магурата", която е под специалната егида на ЮНЕСКО с международен статут като паметник на културата.

  Настаняване

  Актуалните цени за наем на жилище са между 300 и 500 лева на месец.

  Важни контакти

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви