• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Област Ямбол

  Област Ямбол

  Най-ранните селища по тези места са от епохата на неолита - 5500 г. пр. н. е.

  Ямбол е побратимен с град Бердянск, Украйна.

  Област Ямбол се намира в Югоизточния край на България, южната граница на региона е и държавна граница на България с Турция. Административен център е град Ямбол, 5 са останалите общини – Елхово, Болярово, Стралджа са най-големите от тях. Населението е над 150 хиляди жители.

  Територията на областта е заета от средното поречие на четвъртата по големина българска река – Тунджа. Три са защитените резервати – „Горна Топчия“, „Долна Топчия“ и „Балабана“. В резерватите “Долна Топчия” и „Горна Топчия” се развъжда и опазва от изчезване колхидският фазан (единственото естествено находище в страната, разположено в местността Папазова кория). От бозайниците се срещат лисица, чакал, заек, дива свиня, елен-лопатар.

  Облик на резервата дава растителността, характерна за крайречните заливни гори – лонгозите. Резерват „Балабана” е защитен обект от над 60 години, създаден е с цел да се запазят гнездилищата на една от малкото колонии на малка бяла гривеста и нощна чапла.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  10 са детските градини в областта, 2 детски ясли има в Ямбол, добре развита е мрежата на детските кухни – 6 на брой.

  15 са средните училища, сред тях има специализирани за присъждане на професионална квалификация информатика и оперативно счетоводстнво, компютърна графика и архитектура, електронна търговия, строителство, електрообзавеждане, земеделие, хранително-вкусова промишленост и туризъм, спортно училище.

  Медицина

  7 са регистрираните заведения за доболнична и болнична медицинска помощ, както и Център за спешна медицинска помощ.

  Промишленост и работни места

  В областта водещо място имат хранително-вкусова промишленост; леката промишленост – производство на конфекции, облекла от кожи, мебели и обувки; машиностроенето; енергетиката; секторът на търговията и услугите; туризмът. В различните общини стопанският профил има своите специфики. В община „Тунджа“ се развива традиционно и алтернативно земеделие; в община Елхово – екологичното земеделие и производството на чисти здравословни храни, тук е и една от българските фирми с дълга традиция в производството на електроавточасти – „Елпром Елхово“; в община Стралджа – билкопроизводство и тютюнопроизводство; в община Болярово – месопреработвателна промишленост.

  Търсените професии включват стоковед, работници в кухня, касиери, счетоводители, шофьори.

  Културно и историческо наследство

  От историческите обекти най-известен е древният Тракийски град Кабиле (до село Кабиле). Открити са повече от 30 крепости от античността и Средновековието, използвани за защита на южната граница. Художествената галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол притежава фонд от 3500 недвижими културни ценности, разположени в постоянна експозиция.

  Сред утвърдилите се във времето културни събития е Международният маскараден фестивал „Кукерландия“, кулминацията на фестивала е двудневното състезателно дефиле.

  Настаняване

  270 лева е актуалният среден месечен наем за жилище.

  Важни контакти

  Бюро по труда - 046 662 464

  Регионално управление на образованието - Регионално управление на образованието - Ямбол (ruo-yambol.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви