• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
  • These fields are mandatory: Title, Property Address, Property County, Лице извършващо дейност в обекта/ЛИДО/-фирма, ЕИК на ЛИДО, Вид на обекта/МН, Уникален идентификационен код -УИК, Място за настаняване, Населено място на МН, Лице за контакт - имена, Лице за контакт - позиция, Лице за контакт - телефон, Лице за контакт - email, Общ брой настанени украински граждани с временна закрила към момента, Брой деца под 1г., Брой деца от 1 до 3г., Имате ли нужда от доставка на храна?(При промяна уведометe съпорта и подпишете наново декларция), Участвам в програмата при следните условия: 1 = нощувка с изхранване -15лв. на ден на човек, 0 = нощувка без изхранване - 10лв.на ден на човек , Участвам в програмата
    Property Description
    Listing Location
    Listing Details

    Compare Listings