• ГАРЯЧА ЛІНІЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Пошук
 • Ваші результати пошуку

  Інформація щодо надання ваучерів заселення особи на зберігання та товари від першої необхідності за раз від України

  Автор: Болгарія для України від 19 жовтня 2022 р
  0

   Агенція соціальної допомоги (АСП) визначена для конкретного бенефіціанта для прямого надання безвиїзної фінансової допомоги за Проектом BG05FMOP001-6.001 „Предоставлення ваучерів для забезпечення на зберігання та товари першої необхідності для розселених осіб з України″ за Оперативною програмою за зберігання та/ або основне матеріально-технічне забезпечення (ОПХОМП) 2014 – 2020 р., фінансоване Фондом європейської допомоги на найбільш потрібні особи в Болгарії.

  Проект розпочато 29.09.2022 р. та забезпечення надання на базову допомогу шляхом надання 40 000 ваучерів для забезпечення дитячих потреб від їжі та товарів першої необхідності з номінальними 100 лева за розселення від України 24.02.2022 р. лица, на которые известно, временна закрила в Республіка Болгарія.

   Проект реалізовується через територіальну структуру на АСП – напрямках „Соціально-допоміжні“ (ДСП), які за місцем проживання на особі будуть надавати ваучери на підставі заповненої повнолітньої анкети. За улеснение на украинских гражданах, в ДСП на видном месте будет представлен образец на анкетном картоне, преведенном на украинском языке.

  В анкеті декларуються особисті дані титуляра, які приєднуються до чоловіка/супруга та дітей до 18 років, як для справки представлено:

  1. Реєстраційна карта на чужинець;
  2. Документ на самостійність;
  3. Карта для адресної реєстрації на іноземця (якщо є з таким).

  Передбачено в 3-денний термін подання анкетної карти в DSP проти підпису титуляра, щоб надати відповідну кількість ваучерів для всіх описаних осіб – жінка/а, діти до 18-річного віку.

  Ваучери, надруковані на українській мові, будуть надаватися всім особам від цільової групи з початку місяця листопада до 31.12.2022 р.   

  До цього моменту АСП реалізують організаційні заходи, в цьому числі віддрукування та розповсюдження на необхідну кількість ваучерів до ДСП, на території якої встановлені особи, про які повідомляється, тимчасово закрили.

  Срок реалізації на ваучері в магазинній мережі в країні є 2 місяці від дати видання ім.

  З ваучером можна придбати сховище, одяг, учбові послуги, гігієнічні матеріали та інші продукти, з виключенням на тютюнові вироби, спиртні напої, вино, пиво та лікарські продукти.

  Для додаткової інформації та надання допомоги на дію осіб, про які повідомляється, тимчасове закриття може бути спрямоване до ДСП по місцеперебування си. Інформація за адресою та телефоном для зв’язку з DSP опублікована на офіційній інтернет-сторінці ASP, у рубриці „Контакти“ – https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  В термін до 31.05.2023 р. на особах від України повідомляється тимчасова заявка, на якій є відомості про ваучер на закупівлю продуктів харчування та товарів першої необхідності, у разі необхідності від ДСП будуть надані відповідні заходи для соціальних заяв відповідно до їхніх потреб, які виражаються в проведенні консультацій за socialte im prava pośto zakonodaja, ki biha podpomogli uspeśnata im integracia, realization na market na labor, namination to medicine of expertiza for establishing on degree of trajni uvrednianiâ or temvremenna neworkoability, consultations with psycholozi, juriskonsulti and dr.

  Інформація за реда і шляхи допомоги на підтримку через проект буде опублікована на офіційній інтернет-сторінці на АСП.

  Порівняйте оголошення