• ГАРЯЧА ЛІНІЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Пошук
 • Ваші результати пошуку

  Рішення № 1038 від 20.12.2022 – Про внесення змін до Програми гуманітарної допомоги переселенцям з України, яким надано тимчасовий захист у Республіці Болгарія

  Автор: Болгарія для України від 22 грудня 2022 р
  0

  РІШЕННЯ № 1038

  від 20 грудня 2022 року

  Про внесення змін до Програми гуманітарної допомоги переміщеним особам з України з тимчасовим захистом, наданим у Республіці Болгарія, прийнятої рішенням № 317 Ради Міністрів від 2022 року, зміненої та доповненої рішеннями № 535, 665, 856, 909 та 963 Ради міністрів 2022 року

  Відповідно до ст. 2, абз. 2 Закону про притулок та біженців у зв’язку з Імплементаційним рішенням (ЄС) 2022/382 Ради від 4 березня 2022 року про встановлення наявності масового припливу переміщених осіб з України у значенні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та щодо запровадження тимчасового захисту та ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства

  МІНІСТЕРСЬКА РАДА

  ПОСТАНОВИЛА:

  У Програмі гуманітарної допомоги переміщеним особам з України з тимчасовим захистом у Республіці Болгарія, ухваленій Рішенням Ради Міністрів № 317 від 2022 р. зі змінами, внесеними Рішеннями № 535, 665, 856, 909 та 963 р. Радою міністрів від 2022 р. вносяться зміни та доповнення:

  1. У пункті 2.3 абзац третій викласти в такій редакції: «- У період з 16 листопада 2022 року по 24 лютого 2023 року продовжувати перебувати в тому самому місці розміщення, в якому перебували станом на 31.10. 2022 р., або були у винятковому порядку переселені в інше категоризоване чи зареєстроване місце для проживання за рішенням за ініціативою та розсудом Національного оперативного штабу (НОШ). Строки та порядок цього визначає НОШ. До 5 числа наступного місяця НОШ повинен надати Мінтуризму дані в машинозчитуваному форматі про рішення, прийняті цим наказом».

  2. Створюється пункт 2.4: «2.4. У категоризованих або зареєстрованих місцях розміщення, внесених до Національного туристичного реєстру – лише для новоприбулих згідно з умовами Оновленого плану дій щодо тимчасового захисту в Республіці Болгарія, за винятком рішення НОЧІ, особи, яким надано тимчасовий захист, який здійснюється з метою збору членам сім’ї відповідно до Директиви Ради 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року та Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року або для досягнення іншої законної мети. Строки та порядок цього визначає НОШ. НОШ до 5 числа наступного місяця надати Мінтуризму дані в машинозчитуваному форматі про рішення, прийняті цим наказом».

  3. у пункті 5 після слів «З огляду на» доповнити «розміщення та» та після слів «пов’язаних із тимчасовою охороною» поставити кому та доповнити «а також утворений наказом Національний оперативний штаб». № Р-240 від 18.11.2022 р. Прем’єр-міністра».

  4. Пункт 6 викласти в такій редакції: «6. Виключно з метою реалізації Програми Мінтуризм та Національний оперативний штаб мають право доступу до ідентифікаційних даних розміщених осіб, які користуються тимчасовим захистом, в Єдиній туристичній інформаційній системі (ЄТІС), відповідно до ст. 116, абз. 5 п. 2 Закону про туризм».

  5. Пункт 8 викласти в такій редакції: «8. З 16.11.2022 розміщення переміщених осіб з тимчасовим захистом здійснюється лише в об’єктах за пунктами 2.1 та 2.2 та об’єктах за пунктами 2.3 та 2.4 згідно з винятками, викладеними там».

  6. створюється пункт 21а: «21а. Національний оперативний штаб дає обов’язкові для виконання доручення з питань виконання Програми».

  7. Скрізь слова «Національна рада з питань міграції, кордонів, притулку та інтеграції з питань громадян України, які користуються тимчасовим захистом у Республіці Болгарія, утвореній розпорядженням Прем’єр-міністра № Р-213 від 03.10.2022 р. » замінено комою та додано «утворений розпорядженням Прем’єр-міністра від 18.11.2022 № Р-240».

  Рішення № 1038 від 20.12.2022 р.

  Порівняйте оголошення