Чи можу я отримати визнання дипломів про вищу освіту, отриманих в іноземних університетах?

Визнання вищої освіти, здобутої в іноземних вищих навчальних закладах, у тому числі вищих навчальних закладах України, здійснюється різними компетентними органами залежно від цілей визнання, що вимагається.

Для продовження освіти в Болгарії після завершення періоду навчання або отримання ступеня, підвищення кваліфікації або подачі заявки на здобуття ступеня доктора, компетентним органом з визнання іноземних дипломів є ректор акредитованого болгарського вищого навчального закладу, обраного для цієї мети.

Національний центр інформації та документації (НАЦІД) МОН організовує процедуру академічного визнання ступенів бакалавра та магістра, а також доктора та освітнього ступеня з метою полегшення доступу на ринок роботи за нерегульованими професіями. .

Необхідними документами є диплом про вищу освіту та додаток до нього. Вони не потребують сертифікатів з України, але мають супроводжуватися легалізованим перекладом на болгарську мову. Підпис перекладача потребує лише нотаріального засвідчення. Більше інформації про саму процедуру академічного визнання можна знайти на сайті NACID: https://nacid.bg/.

Здійснення регульованої професії в Болгарії вимагає визнання відповідним компетентним органом. Прикладами регламентованих професій у сфері охорони здоров’я є: лікар, стоматолог, акушерка, медсестра, реабілітолог тощо; з сектору морського транспорту є: штурман, судномеханік, судновий електрик тощо. Повний перелік регульованих професій у Болгарії за категоріями, а також контакти компетентних органів з кожної професії можна знайти на сайті NACID: http: //professio.nacid.bg/?id=32.